Infoservis

Teplárna se zařadila mezi výrobce stavebních materiálů

Dva certifikované stavební výrobky pro tvarové úpravy krajiny začala z materiálu, který zůstane po spálení uhlí a odsíření spalin, vyrábět Teplárna České Budějovice. Prvním je Popílek a směsi s popílkem pro násypy a zásypy, určený pro stavby pozemních komunikací, druhým pak Granulát pro technickou rekultivaci.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Míchací centrum
„Chceme, aby odpad z výroby neskončil automaticky na skládce, ale našel i jiné uplatnění. Umožní nám to snížit náklady na ukládání zbytkového produktu výroby,“ vysvětluje Václav Král, předseda představenstva teplárny. Ta se zkušební výrobou začala už loni na podzim, kdy provedla první zkoušky těchto materiálů. Po řadě měsíců práce pak pro ně získala certifikáty vydané Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha. Oba dokumenty potvrzují jejich vlastnosti a složení.
„Získat potřebné vlastnosti takového stabilizátu závisí na poměru a promísení vstupních surovin, popílku, energosádrovce a vápenného hydrátu, které se vlhčí vodou. Není to jednoduché, protože hydratační procesy začínají už během několika minut,“ uvedl Martin Žahourek, člen představenstva. Vzniklý stabilizát tuhne především podle venkovní teploty a intenzity zhutněné vrstvy.
Uplatnění oba výrobky najdou například při budování násypů pozemních komunikací a protihlukových valů a podkladní a ochranné vrstvy vozovek, stabilizaci zemin nebo pokládání těsnících a uzavíracích vrstev skládek odpadů. Využít je lze i jako materiál k zásypání rekultivovaných lokalit po těžbě nerostných surovin. Cena stabilizátu i granulátu je vpravdě symbolická. „Jak jsem již uvedl, jde o snížení našich nákladů na ukládání odpadu a dopravu. Nikoliv o tvorbu zisku z této specifické produkce,“ říká Václav Král.
Zatímco v létě lze denně vyrobit 50 až 70 tun těchto materiálů, v ostatních měsících, kdy je topná sezona, ještě mnohonásobně víc.
Proměnit odpad na surovinu mohla českobudějovická teplárna až po vybudování a zprovoznění odsíření uhelných kotlů. To bylo do zkušebního provozu uvedeno v závěru roku 2015 a počátkem toho letošního zkolaudováno. K výrobě dochází v míchacím centru, které bylo postaveno současně s odsířením.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*