Infoservis

Urbanistický projekt roku 2021

Urbanistická studie – Botič, úsek toku Botiče

Dobrá územní regulace je základ pro rozvoj území i pro úspěšnou tvorbu prostoru pro život nás všech. Vyznavači dobrého urbanismu, územního plánování a architektury, máte opět možnost přihlásit vaši územně plánovací dokumentaci krajů a obcí, její změny, územní studie, další urbanistické studie a projekty řešící větší i menší celky, a veřejná prostranství do již 7. ročníku soutěžní přehlídky Urbanistický projekt roku 2021.

Uzávěrka přihlášek je 10. března 2021

Nenechte si ujít příležitost být součástí nejdéle trvající tradiční přehlídky toho nejlepšího co se v oboru děje a být prezentováni širokému okruhu nejen odborníků, ale i veřejnosti, a to v průběhu celého roku. Přihlášku včetně příloh zasíláte pouze elektronicky!

Přihlášené stavby bude hodnotit odborná porota. Jednotlivé přihlášené urbanistické projekty budou posuzovány, v návaznosti na typ předložené dokumentace, dále pak kvalitu a prezentaci urbanistického řešení, úroveň celkové navržené koncepce, kvalita řešení trvalé udržitelnosti z hledisek environmentálních, ekonomických a sociálních, vytvoření podmínek pro kvalitní architektonicko-urbanistický vývoj území, vytvoření podmínek pro kvalitní dopravní a inženýrskou obsluhu území, začlenění území z hlediska širších vazeb, způsob řešení veřejných prostranství, metodika zpracování, komplexnost řešené problematiky i grafické zpracování a dalších kritéria souvisejících s přihlášeným projektem.

Získat můžete nominaci na titul a titul Urbanistický projekt roku 2021, nebo některou ze zvláštních cen. V letošním ročníku držitel titulu získá i symbické originální křišťálové razítko z dílny Ronyho Plesla, vyrobeného sklárnou Rückl. Přihlášené projekty budeme představovat originálními natočenými filmovými spoty.

Těšíme se na všechny Vaše přihlášené urbanistické projekty!

Sledujte facebook STAVBY ROKU a aktuality na webu STAVBY ROKU

Příjemné chvíle s URBANISTICKÝM PROJEKTEM ROKU!

Vám přejí vypisovatelé soutěže a mediální partner časopis STAVITEL

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Ministerstvo pro místní rozvoj
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Český svaz stavebních inženýrů
Asociace pro urbanismus a územní plánování

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*