Infoservis

Velký milník pro slovenskou D1, tunel Čebrať je proražen

OHLA ŽS, a.s., ve sdružení se společností VÁHOSTAV – SK, a. s., dnes dosáhla na projektu slovenské dálnice D1 Ivachnová–Hubová významného milníku, proražení dvoutubusového dálničního tunelu Čebrať dlouhého 3,6 km.

Z celého tunelu skrz vrch Čebrať se předpokládá vyražení kolem 380 000 m3 zeminy. Po dokončení bude tunel součástí téměř patnáct kilometrů dlouhého dálničního úseku, obchvatu města Ružomberok. Tento úsek dálnice spojuje Bratislavu a Košice. Tunel bude mít dva jednosměrné tubusy, v každém z nich budou dva jízdní pruhy o šířce 3,5 metru. Jeho součástí budou i nouzové stezky lemující obě strany každého z tubusu v šířce jednoho metru. Výška tunelu bude 4,8 metru, nad chodníky 2,2 metru. Obě části budou spojovat příčná propojení, kterých bude celkem čtrnáct. Tunel je navržen pro rychlost vozidel 100 km/h. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) očekává na základě odborných studií dopravní intenzitu v tunelu na úrovni zhruba 20 000 vozidel denně, z toho pětinu má tvořit nákladní doprava.

Slovenský ministr dopravy, Ing. Andrej Doležal, stejně jako další vrcholní zástupci slovenské samosprávy dnes, bezprostředně po prorážce tunelu, konstatovali obrovský celostátní význam úseku dálnice D1 Hubová–Ivachnová, který propojí důležité oblasti Slovenska počínaje hlavním městem, přes celé údolí řeky Váh do oblasti Tater a přes Prešov a Košice až po státní hranici s Ukrajinou. Uvedení dálnice do provozu zvýší bezpečnost a plynulost provozu, zkvalitní dopravu a zlepší kvalitu života obyvatel.

„Stavba této části slovenské dálnice D1 byla od samého počátku zatížená komplikacemi spojenými s nepředvídatelnými geologickými podmínkami, které například konkrétně v úseku tunelu Čebrať zcela znemožnily stavbu v původně zamýšlené trase a na dalších místech si vyžádaly přijetí dodatečných technických opatření. Rovněž bylo nutné zohlednit požadavky nové slovenské legislativy, aby bylo do provozu uvedeno skutečně moderní dílo.  Vyřešení těchto otázek nebylo jednoduché jak z technického hlediska, tak ze smluvního hlediska a vyžádalo si delší čas, než jsme předpokládali. Jsem proto nesmírně rád, že jsme se dnes mohli sejít u této výjimečné příležitosti, která je takovou malou oslavou obrovského množství práce a úsilí, které vedou k dokončení tohoto výjimečného projektu.“, uvádí Ing. Roman Kocúrek, generální ředitel společnosti OHLA ŽS, a.s.

Použitá technika a způsob ražby

Na ražení tunelu se denně podílí v průměru sto pracovníků a celá řada techniky. Kromě šesti tunelbagrů využívají naši specialisté i čtyři vrtné vozy, pět spritzmobilů, čtyři manipulátory, čtyři nakladače, jedenáct damperů, čtyři ventilátory, čtyři kompresory a dva traktorbagry.

Tunel jsme realizovali podle zásad nové rakouské tunelovací metody. Jedná se o cyklický způsob ražení, jehož součástí je rozpojení horniny, odvoz horninového materiálu a zajištění tunelu (vyztužení). Přesný postup ražení a zajištění vždy závisí na typu horniny. Je tedy zřejmé, že i rychlost ražby se v průběhu stavby měnila v závislosti na podmínkách daných geologickými charakteristikami horniny. U pevnější horniny byl záběr 2,5 m a pracovníci stihli dva až tři záběry za den. U méně stabilní horniny byl záběr 1 m a v průměru se realizoval 1,5 m záběru za den.“, doplňuje Ing. Ondřej Tomek, vedoucí tohoto projektu z Divize Dopravní stavby společnosti OHLA ŽS, a.s.

Technické parametry stavby D1 Hubová–Ivachnová

Úsek liptovské dálnice D1 začíná mimoúrovňovou křižovatkou Hubová, jejímž prostřednictvím bude napojen na I/18. Trasa křižuje řeku Váh, vede severním svahem údolí Váhu a obcí Hrboltová. Dále vede trasa dálnice do tunelu Čebrať a před mimoúrovňovou křižovatkou Likavka vychází z tunelu. Odtud pokračuje pod hradem Likavka, severním obchvatem obcí Martinček a Lisková, a znovu křižuje řeku Váh. Po přibližně patnácti kilometrech se nový úsek D1 na svém konci u Ivachnové plynule napojí na dálnici směřující do Košic. Obchvat Ružomberoka ušetří motoristům více než šestnáct minut.

Téměř patnáct kilometrů dlouhý dálniční tah tvoří celkem 235 stavebních objektů. Zahrnuje například devatenáct mostů v souhrnné délce téměř čtyři kilometry, tři křižovatky, jedno odpočívadlo a samozřejmě tunel Čebrať. Součástí stavby jsou i zárubní a opěrné zdi a 7,5 kilometrů protihlukových stěn.

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*