Infoservis

Wienerberger hlásí změny ve vedení a organizační struktuře

Ing. Kamil Jeřábek

S účinností od 1. dubna 2021 došlo ve společnosti Wienerberger Česká republika k několika změnám. Těmi nejvýznamnějšími jsou rozšíření počtu jednatelů na tři, ustavení pozice generálního ředitele a start integrace dceřiné společnosti Semmelrock do organizační struktury české dceřiné společnosti skupiny Wienerberger. Lidé se mění, témata zůstávají: Inovace, ekologie, udržitelnost. K páleným cihlám a střešním taškám se přidají i betonové produkty.

Všechny změny jsou důsledkem trendu posilování autonomie jednotlivých regionálních poboček. Wienerberger jako nadnárodní korporace se tak celosvětově přizpůsobuje skutečnosti, že byznys, kterému se věnuje, je velmi lokální. A obstát na lokálním trhu vyžaduje nikoliv univerzální, ale lokální nástroje, cesty a řešení. Efektivní řízení nadnárodní společnosti s lokálními specifiky však současně s posílením autonomie vyvolává i potřebu jednotné organizační struktury. Právě na to také reagují současné změny ve Wienerberger s.r.o. v České republice.

Personální změny

Pokud jde o personální změny, dotýkají se samotného vedení. Nově byla ustavena pozice generálního ředitele společnosti, jímž se stal Ing. Kamil Jeřábek, dosavadní jednatel s odpovědností za obchod a marketing. To je kompetence, kterou si s pozicí jednatele ponechává i do budoucna. Došlo však k rozdělení kompetencí, které měl ve své gesci dosavadní druhý jednatel Ing. Luděk Bárta. Ten k 1. 4. 2021 odešel do poradenské role mimo společnost Wienerberger a jeho nástupci se stali nově dva jednatelé – za finance a administrativu je nyní odpovědný Ing. Petr Magda, za výrobu pak Ing. Vlastimil Cech.

Cílem zmíněných změn je ještě více využít existující firemní potenciál, těsněji propojit procesy napříč odděleními a hledat vždy to nejlepší řešení pro společnost jako celek. „Máme skvělé lidi a jde jen o to vytvořit jim prostor pro inovativní řešení,“ uvádí nový generální ředitel Kamil Jeřábek a dodává: „Těmito personálními změnami nedojde k žádnému zásadnímu posunu ve směřování společnosti. Mám v úmyslu pokračovat v linii, kterou jsme v posledních letech připravovali společně s Luďkem Bártou. Vycházeli jsme z toho, co je pro naši společnost dobré, snažili jsme se dělat věci s určitou vizí a přesahem. Na to chci určitě navázat.“

Inovace a zákazníci

Společnost Wienerberger Česká republika se tak i v budoucnu bude dále orientovat na výrobu cihelného systému Porotherm a pálené střešní krytiny Tondach. V centru pozornosti budou i v příštích letech inovace a podpora zákazníků, což jsou hodnoty, které společnost zdobí po celou dobu její existence. „I nadále budeme pracovat na zlepšování a prohlubování spolupráce s našimi obchodními partnery. Společně budeme hledat další možnosti pro podporu koncových stavitelů. Pro koncern Wienerberger je ústředním tématem tvorba takových řešení, které jsou v souladu s vytvářením zdravých budov, ekologií a udržitelností. A jinak tomu není ani v České republice. Důkazem je koncept e4 domu s celokeramickou obálkou, který jsme i s velkorysým programem podpory nabídli a stále jej rozvíjíme. V tom budeme určitě pokračovat i nadále,“ představuje plány pro budoucnost nový generální ředitel společnosti.

Začlenění produktů Semmelrock

Výrazným doplněním portfolia Wienerberger Česká republika bude v roce 2021 začlenění produktů značky Semmelrock. Start integrace špičkového výrobce betonových produktů, dceřiné společnosti Semmelrock, je nejvýznamnější organizační změnou. Wienerberger tak opět aplikuje svou strategii růstu akvizicí, podobně jako v případě české společnosti Tondach, k jejímuž převzetí došlo v roce 2015 a integrace byla završena fúzí v lednu 2019.

„Můžeme a chceme samozřejmě růst dalším zlepšováním produktů a služeb, ale to má na všech trzích své meze. Jednou z cest růstu, kterou skupina Wienerberger již tradičně jde, jsou akvizice a integrace,“ komentuje to Kamil Jeřábek.

Ing. Kamil Jeřábek

Vystudoval materiálové inženýrství na pražské ČVUT, kde absolvoval v roce 1992. Profesní dráhu zahájil jako produktový manažer pro šikmé střechy u firmy, dovážející do ČR stavební materiály, později se stal jednatelem zastoupení jednoho ze zahraničních výrobců podstřešních izolací společnosti Dörken. V roce 2002 nastoupil jako obchodní ředitel ke značce Tondach, s níž spojil celý svůj další profesní život. V roce 2010 se stal jednatelem společnosti Tondach a v roce 2015, po akvizici společnosti Tondach, jedním z jednatelů společnosti Wienerberger. Kamil Jeřábek je ženatý, otec tří synů a dnes již i šťastný dědeček. Dlouhá léta aktivně hrál fotbal.

Semmelrock

Společnost, vyrábějící betonové stavební produkty, vznikla v roce 1958 v rakouském Klagenfurtu, od roku 1996 je členem skupiny Wienerberger, když společnost Wienerberger AG nejprve ovládala majoritní 75% podíl akcií společnosti Semmelrock, od roku 2010 byla pak jediným vlastníkem. Ke konci roku 2020 Semmelrock vlastnil rozsáhlou moderní výrobní a prodejní sítí v celé střední a východní Evropě, která představuje 14 výrobních závodů v sedmi zemích – Slovensku, Česku, Maďarsku, Polsku, Chorvatsku, Rumunsku a Bulharsku – a prodejní pobočky ve Slovinsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře a Makedonii. Celkově zaměstnává společnost cca 850 pracovníků. Na český trh vstoupila v roce 2006 nákupem společnosti Colorbeton a.s. V roce 2011 vybudovala v Ledčicích nový moderní výrobní závod a současně změnila svůj název na SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s. Produkce je v ČR zaměřena na výrobu betonových dlažeb, dlaždic, zdí, plotů a prvků zahradní architektury. K 1.1. 2021 zaměstnávala přes 60 zaměstnanců.

Wienerberger

Společnost Wienerberger s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích je největším výrobcem pálených cihel a také největším výrobcem keramických střešních krytin v ČR. Její portfolio na tuzemském trhu nyní zahrnuje zdicí systém Porotherm, obkladové a lícové cihly Terca, keramickou dlažbu Penter, pálenou střešní krytinu Tondach a betonové produkty Semmelrock. Wienerberger s.r.o. je součástí nadnárodního koncernu Wienerberger AG, který představuje největšího světového výrobce cihel a současně lídra v produkci pálených střešních krytin v Evropě. Více informací na www.wienerberger.cz.

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*