Infoservis

Začaly hlavní práce na opravě bazénu hotelu Thermal

Thermal dostane nový nerezový bazén

V karlovarském hotelu Thermal začala hlavní část rekonstrukce bazénového areálu. Provádí ji společnost Trigema, která se podílí i na práci na snížení energetické náročnosti bazénu. Celkový objem zakázky v hotelu Thermal pro společnost Trigema je zhruba 200 milionů korun, informoval dnes mediální zástupce firmy Radek Polák.

Stavební úpravy související se zateplením zahrnují například výměnu oken a dveří, zateplení teras a střech a opravu kovových konstrukcí, včetně nutných stavebních a ostatních souvisejících prací. Náklady na tuto část zakázky, která by měla skončit v létě, jsou zhruba 56 milionů korun.

Kromě výše uvedených činností Trigema v hotelu Thermal připravuje stavební úpravy bazénového komplexu s celkovou kapacitou 552 lidí. Součástí zakázky tu bude mimo jiné nová přístavba strojovny vzduchotechniky a především pak výměna bazénové vany venkovního bazénu, který bude rozdělený na dvě části. Koupelový bazén s běžnou bazénovou vodou bude mít rozměry 39krát 15 metrů, ve druhém bazénu o velikosti deset krát 15 metrů bude pouze vřídelní voda.

Vzhůru na sauny

V prostorách bývalého zázemí restaurace ve druhém a třetím nadzemním podlaží bude saunové a wellness centrum zhruba pro 140 lidí. Nové šatny budou společné pro bazén i sauny. Dále tu vznikne dětské brouzdaliště s maximální hloubkou 40 centimetrů. Energetická spotřeba pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody a bazénové vody bude z velké části hrazena ziskem tepla z vřídelní vody a odpadního tepla ze saun. Nové ochozy bazénu a dětského brouzdaliště jsou na základě požadavků památkové péče navrženy z nekluzné keramické dlažby. Celkové náklady na tuto část zakázky, která by měla skončit na sklonku léta, vyjdou na 145 milionů korun.

„Jednotlivé činnosti na rekonstrukci hotelu koordinujeme s památkáři a dalšími odborníky. Výsledkem bude obnova celého místa, které se za dobu, kdy bylo otevřeno veřejnosti, stihlo už stát ikonou Karlových Varů. Jedná se o jednu z nejprestižnějších zakázek v historii naší společnosti,“ uvedl obchodní ředitel Trigema Building Radim Šponar.

Hotel Thermal byl na základě architektonického návrhu Věry a Vladimíra Machoninových postavený ve druhé polovině 70. let pro Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Rekonstrukce, která začala loni, by měla stát podle původního zadání asi 580 milionů, přičemž 300 milionů na ni dal stát vkladem do základního jmění hotelu. Dalších 148 milionů se podařilo získat na energetické úspory ze Státního fondu životního prostředí a zbytek pokryje úvěr.

Komentář prvního stavbyvedoucího

Připomínám zimu v roce 2016, kdy v době silných mrazů byl bazén Thermal z rozhodnutí tehdejšího vedení státní společnosti Thermal – F a.s. vypuštěn a bazén bez rozumných důvodů uzavřen. Všechny důvody uváděné vedením, které je vedlo k uzavření bazénu, byly při soudním sporu vedení hotelu s JUDr. Josefem Pavlem, ředitelem Thermalu před nástupem nového vedení, vyvráceny. JUDr. Pavel svůj názor na uzavření hotelu nejen vyslovil nahlas ale i uveřejnil. Vedení hotelu na něj podalo žalobu pro pomluvu u Krajského soudu v Plzni. Soud JUDr. Pavel zhruba po 2,5 letech trvání sporu vyhrál, soud potvrdil oprávněnost jeho informací v plném rozsahu a všechny náklady vedení soudního sporu, na základě rozsudku, muselo uhradit vedení hotelu. Tyto okolnosti znám přesně, protože jsem u soudu vystupoval jako svědek.

Cituji z Karlovarského deníku z roku 2015: „Bazén zůstane uzavřen z technických důvodů. Nikdo nevidí, jak vypadá velín, ten je ve velmi špatném stavu. A riziko, že by se zde někomu něco stalo, je příliš velké,“ uvedl generální ředitel hotelu Rudolf Mašata. Bazén je navíc od včerejška oficiálně na prodej. „Na našich webových stránkách hotelu už visí veřejná soutěž, do níž se mohou zájemci přihlásit,“ doplnil Mašata.

O prodeji bazénu poprvé promluvil ministr financí Andrej Babiš (ANO) při své únorové návštěvě Karlových Varů. „Sem asi ještě nedorazilo tržní hospodářství. Je to v zoufalém stavu,“ konstatoval Andrej Babiš po prohlídce bazénového centra v Thermalu. A dodal, že je třeba s hotelem aktivně podnikat a bazén, který je ztrátový a pro Thermal nevýznamný, prodat v dražbě,“

Pokud by byl bazén dále provozován až do zahájení rekonstrukce, což bylo technicky možné, nedošlo by k devastaci celého areálu bazénu a náklady na jeho rekonstrukci, která je pochopitelně nutná, nemusely dosáhnout tak horentních částek.

I nezaujatého pozorovatele napadne myšlenka, že k vypuštění bazénu a uzavření jeho provozu vedl záměr tehdejšího vedení připravit zdevastovaný bazén k jiným než rekonstrukčním účelům jeho původní funkce.

Výstavba

Připomínám, že zakládání objektu je na vysoké technické úrovni. Při realizaci zemních prací se objevila opravdová skutečnost, proč tehdejší karlovarští investoři nestavěli na od rána až do večera osluněném jižním svahu, když jinak stavěli v Karlových Varech v klimaticky daleko méně výhodných polohách – víceméně na severních stranách údolí. Skutečností byl fakt, že ač se to při běžném pohledu zdá, není objekt bazénu a šaten a vyhlídkové restaurace nad ním založen na skále.

Důvodem je zásadní tektonická změna ve výškové úrovni skalního masivu. V místě cca kolmo na vrstevnice ve východním směru, kde začíná vyhlídková kavárna, byla zastižena prudká tektonická změna, kde klesá horní plocha skalního podloží místy až 20 m pod úroveň projektované základové spáry. Tuto skutečnost nezaregistroval ani geologický průzkum prováděný pro projekt areálu bazénu a byla zjištěna až v průběhu zemních prací.

Bylo nutno přistoupit k zásadní změně založení objektu šaten a vyhlídkové restaurace oproti projektu. Objekt bylo nutno založit na vrtaných pilotách opřených do skutečného skalního podloží, hloubka pilot dosahovala místy délky až 10 m pod úroveň základové spáry šaten.

Objekt bazénu byl pak zakládán na kopaných šachtových pilířích hlubokých až 10 m pod úroveň základové spáry bazénu, opět založených na skutečné úrovni skalního masivu.

Při těžení stavební jámy jsme objevili pod úrovní terénu kamenné opěrné zdi směřující podél vrstevnic, které měly za úkol zadržovat proti sesuvům spraše, které na stráni vyplnily prostor nad skutečným skalním masivem. To byl důvod, proč zde karlovarští investoři nikdy nestavěli. Tak vysoký náklad na zakládání si mohl dovolit, až socialistický investor. Tento popis zakládání bazénového komplexu uvádím proto, že na těchto velice nákladných základech se dalo po případné demolici bazénu opravdu stavět v podstatě cokoli.

Ing. Svatopluk Zídek, tehdejší stavbyvedoucí bazénu Thermal

-red-
Foto: Shutterstock a archiv

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*