Legislativa

Mezinárodní zpráva o stavebních sporech

Arcadis, mezinárodní poradenská společnost zaměřená na stavebnictví, životní prostředí a udržitelný rozvoj, zveřejňuje Mezinárodní zprávu o stavebních sporech (Global Construction Disputes Report 2021), která srovnává délku, hodnotu a způsoby řešení stavebních sporů ve vybraných zemích Evropy, Asie a severní Ameriky. 

Co je kamenem sporu

„V České republice se podle našich zkušeností nejvíce stavebních sporů vede ohledně výstavby infrastrukturních projektů. Je to dáno tím, že tyto projekty, financované z veřejných zdrojů, vytváří nejvyšší objem investic a největší počet komplexních smluv. Nejčastějšími příčinami stavebních sporů byly odlišné podmínky na staveništi ovlivněné stavem podzemí a dalšími nepředvídatelnými faktory. Dalšími příčinami jsou změny ze strany objednatele stavby, zejména co se týče délky trvání projektu a změn v jeho průběhu. Důležitou roli hrají také požadavky třetích stran (jako např. správci sítí, výluky) nebo tzv. vyšší moc (např. pandemie koronaviru),“ říká Zdeněk Trejbal, vedoucí týmu Contract Solutions poradenské firmy Arcadis.  

Počítá se na roky

Průměrná délka sporů, které tým Contract Solutions poradenské společnosti Arcadis řešil, byla více než dva roky, z nichž cca rok připadal na zpracování nároků. Průměrná hodnota sporů, kterým se Arcadis věnoval, se pohybovala v řádu 100 mil. – 500 mil. Kč. Nejběžnějšími metodami řešení sporů bylo vyjednávání mezi stranami sporu, expertní stanovení a v několika případech soudní řízení. Nejběžnější formou předčasného vyřešení sporů bylo vypořádání stran před zahájením soudního řízení či vypořádání po přistoupení k soudnímu jednání.

V průběhu roku 2020 jsme se setkali se spory a nároky konkrétně způsobenými dopady COVID-19, kdy došlo k četným zpožděním a narušením stavebních projektů. V ČR se touto otázkou zabývala vládní metodika, která konkrétně kompenzovala časové prodlevy a vzniklé dodatečné náklady.

Smlouva je základ

„Stavebním sporům je vhodné předcházet a velmi tomu pomáhají přesné smluvní dokumenty, řádná správa smluv a průběžné zpracování, předkládání a rozhodování vzniklých nároků. Spor pomůže zmírnit včasné a metodické řešení nároků a oboustranná snaha o dosažení vhodné dohody na jejich vypořádání“ říká Zdeněk Trejbal z Arcadisu.

Hodnota stavebních sporů mezi veřejným sektorem a stavebními společnostmi se v České republice pohybuje mezi 100 – 500 mil. Kč. Stavební spory u nás trvají více než dva roky.   

Průměrná hodnota stavebních sporů v mezinárodním srovnání činila 54,260 mil. USD. Stavební spory ve světě trvaly v roce 2020 v průměru 13,4 měsíce.

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*