Technologie

BIM je výzva i jediná šance

 • Vhodnou aplikací BIM je možné dosáhnout transparentnějšího a efektivnějšího řízení změnových procesů dle 90 procent veřejných investorů.
 • BIM je potřeba pojmout koncepčně, ideálně tedy nastavit
  jednotná pravidla napříč celým stavebním trhem.
 • Pro zavedení metody BIM veřejní investoři ze strany státu nejvíce potřebují podporu v rámci realizace pilotních projektů a na to i potřebnou finanční pomoc.
 • Nejdůležitější kroky k zavedení metody BIM spočívají v tvorbě standardizace spolu s realizací pilotních projektů.
 • Zkušenými odborníky ve své organizaci disponuje pouze devět procent veřejných investorů. Tři čtvrtiny veřejných investorů plánují zavádět BIM až po vytvoření standardu státem a jeho aplikaci na pilotních projektech.
 • Více než dvě třetiny veřejných investorů by ve své organizaci
  uvítaly seminář zaměřený na problematiku BIM.
 • O vývoji vlastního digitálního řešení na správu a údržbu majetku uvažuje 14 procent veřejných investorů. Nástroj na řešení správy a údržby majetku by měl disponovat jednoduchým uživatelským prostředím a českým jazykem.

To jsou ve zkratce závěry, s nimiž přišla studie společnosti CEEC Research. A jak to vidí konkrétní lidé:

 • Jaroslav Šinka, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí, Městský úřad Cheb:

Digitalizace celého procesu vzniku stavby, od návrhu přes jeho realizaci až po následné užívání, je předpokladem pro zefektivnění stavebnictví. S největší pravděpodobností by alespoň částečnou digitalizací, jak procesu přípravy, tak i povolování stavby, mohlo dojít ke zkrácení potřebných lhůt pro povolení stavby jako takové, ale i k celkovému zpřehlednění situace ve vztahu k okolí a vazbám na okolí, což by bylo přínosem při povolování staveb.

 • Věra Pindurová, vedoucí odboru SŘaÚP, Magistrát města Třince:

K rozšíření aplikace metody BIM ve stavební praxi by mohlo dojít až na základě legislativní úpravy např. v tom smyslu, že pro vybrané druhy staveb by měla takto zpracovaná dokumentace být podkladem pro povolení stavby. Souhlasím s názorem, že v době výstavby by mohlo dojít k efektivnějšímu řízení celého procesu. Spolupráce s IT by byla nutností.

 • Roman Voráč, ředitel technického rozvoje, Sudop Group a.s.:

V dnešní době bohužel nemáme digitální data pro to, abychom s nimi mohli ve fázi správy a údržby efektivně nakládat a uměli analyzovat vstupy a výstupy. Od digitalizace ve stavebnictví neboli BIM si slibujeme získání těchto dat, a tedy možnost stavět digitální řešení procesů týkajících se užívání. Řešení pro správu a údržbu digitálních dat, vyskytujících se na trhu, v podstatě neodpovídají našim požadavkům, ať už svou robustností, uživatelským prostředím nebo cenou. Proto jdeme svou vlastní cestou a stavíme si řešení na míru, za využití podpory konzultantů zabývajících se správou a údržbou a IT poskytovatelů digitálních řešení.

 • Miroslav Uchytil, starosta města Chlumec nad Cidlinou:

Určitě by mělo být postupováno koncepčně, ale v jednom časovém horizontu, aby se tato metoda rozhodně začlenila do praxe u všech stavebních odvětví současně. Vždyť žijeme v 21. století. Tyto metody mají úžasnou vypovídací schopnost i pro laickou veřejnost v rámci propagace.

 • Zdeněk Baroch, oddělení provozní a správy majetku, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje:

Pracuji ve stavebnictví více jak 30 let (posledních 10 let na oddělení provozním a správy majetku HZS) a proto vítám jakékoli zjednodušení, zpřehlednění a zefektivnění činnosti, vážící se k přípravě a průběhu investiční výstavby. Věřím, že český digitální nástroj pro správu a údržbu, bude-li jednoduše, správně a cíleně využíván, může přinést úspory. Úspory finanční i časové.

 • Vratislav Ondráček, odbor investic a správy nemovitého majetku, oddělení veřejných zakázek, Krajský úřad Libereckého kraje

Doba papírová je na ústupu a digitální technologie jsou jasnou cestou do budoucnosti. Je zcela zřejmé, že příprava investičních akcí je dlouhodobě opomíjena, resp. podceňována se slovy, že to nějak dopadne. Kvalitní a aktuální podklady, resp. stav nemovitosti zachycený v digitálním nástroji na správu a údržbu, přispěje k efektivitě, jak při přípravě, tak při projektování a v neposlední řadě i při samotné stavbě, rekonstrukci či modernizaci.

 • Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva EKOSPOL a.s.:

Výrazný krok k urychlení povolování nových staveb učinili poslanci, kteří schválili novelu zákona zřizující informační systém pro vyřizování všech záležitostí stavebních řízení. Fakticky to znamená elektronizaci povolovacího procesu. Odpadnou tak obrovské hromady dokumentů, které musel investor předávat stavebním úřadům. Kromě ušetření ohromného množství papíru by mohla digitalizace urychlit celý proces až o několik let. Za předpokladu, že bude možné všechny kroky důsledně kontrolovat.

Velkým problémem současného systému povolování nových staveb je nedodržování termínů pro vydání rozhodnutí. Elektronický systém by měl mimo jiné umožnit sledovat, zda jsou dodržovány všechny lhůty. Důsledná kontrola by mohla stavební řízení zkrátit až o několik let, úřady budou více pod tlakem, aby rozhodovaly včas. V nově zřízeném portálu stavebníka totiž budou všechny informace o průběhu řízení včetně veškerých dílčích stanovisek.

Bude tak velmi jednoduché zjistit, kdy o stanovisko investor požádal, a kdy ho získal. Jakékoliv konkrétní kroky, které povedou ke zrychlení stavebního řízení, které je v Česku jedno z nejpomalejších na celém světě, jednoznačně vítám. Jen moc nerozumím tomu, proč má tato změna platit až od poloviny roku 2023. Zablokovaný proces povolování staveb je nutné rozhýbat co nejdříve. Čekat další tři a půl roku si nemůžeme dovolit.

 • Jan Mrvík, výkonný ředitel společnosti EDITEL:

Stavebnictví lze rozdělit na několik oblastí, jako je například materiálová, logistická, servisní (samotná práce neboli výstavba) a další. Pro projekci potenciální efektivnosti BIM (informačního modelu budovy) se pojďme podívat na první dvě jmenované, tedy na materiál a logistiku. Materiál jako je cihla, pytel betonu a další lze zahrnout do komodit, které jsou klasifikovány svými parametry výrobce, dojednanou cenou a požadovaným množstvím.

Jakožto komodity je lze do informačních systémů zalistovat do katalogu zboží, s nímž lze následně pracovat, například tvořit objednávky materiálu v čase dle etapy stavby. Tímto úhlem pohledu se dostáváme do podobného pohledu na komodity, jak jsou vnímané v oblasti FMCG (rychloobrátkového spotřebního zboží). Logistika komodit je si v případě FMCG či stavebnin blízká.

Pokud dnes oblast FMCG umí těžit benefity z elektronické výměny obchodních dokumentů a elektronické fakturace (EDI) aplikované na komodity, má stavebnictví otevřené dveře tyto synergie snadno adoptovat a využít dosavadních zkušeností a rozvinutosti EDI. Bude zajímavé zkalkukovat náklady na fakturační nebo objednávkový proces v rámci BIM a porovnat výsledky, když se realizuje papírovou nebo elektronickou cestou.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*