Technologie, Tip redakce

Digitalizace přináší pro připravené výhody, pro nepřipravené těžkosti

Detailní pohled na zpracování modelu klientských fit-outů

Úspěšná aplikace BIM technologií je podmínkou pro udržení kontaktu s vývojem v okolních státech i s ostatním světem. Kdo nezvládne jejich nástup, bude odsouzen hrát druhé a třetí housle na stavbách lokálního charakteru s velmi omezeným rozsahem a náklady. Proto příprava na BIM není krokem důležitým, ale životním, říká Ing. Jaroslav Synek, expert útvaru materiálů a technologií firmy Metrostav a.s.

  • V zahraničí se BIM využívá již několik let. Jaké kroky je potřeba podniknout pro jeho zavedení u nás?

Pokud chceme BIM zavádět na českém trhu stavebních projektů, prvořadá je kvalita požadavků na BIM na straně investorů – objednavatelů staveb. Jejich požadavky definují výstupy jak na straně projektantů, tak zhotovitelů i požadavky uživatele.

Proto je nutné, aby vyrostli kvalifikovaní investoři, kteří budou schopni kvalifikovaně a kvalitně zadat stavbu s využitím BIM technologií. Tedy vzdělávat především investory, ale současně i projektanty, zhotovitele a provozovatele. BIM propojuje všechny a veškerou jejich činnost.

  • Jaké jsou výhody a překážky pro zavedení BIM na území ČR a SR a jeho následný přínos?

S výhodami pracují soukromé subjekty, které nejsou vázány žádnými státními regulacemi. Ten, kdo je s regulacemi svázán, vzhledem k tempu, které provází příprava podmínek pro kvalifikované uplatnění BIM v ČR na straně státu, nemá výhody žádné.

V této části trhu je mnoho překážek, především malá ochota státu respektovat zkušenosti z praxe jak projektantů, tak zhotovitelů, kteří BIM technologie pro nestátní investory využívají už řadu let, a proto mají potřebné zkušenosti získané v reálném prostředí reálných projektů. Stát by neměl prosazovat nereálné a neověřené postupy pro zadávání, navrhování, realizaci i provoz s využitím BIM. To povede k projektům s velkým množstvím nesrovnalostí, nutnými vícepracemi a tedy s vyššími než očekávanými náklady a dobou realizace.

Pohled do objektu – propojení výkresu řezu s modelem
  • V čem spočívá rozdíl využití BIM v pozemním a dopravním stavitelství?

Vyplývá z rozdílů mezi oběma trhy. DS, lépe IS, jsou trhem sektorových zadavatelů, kteří reálným ovládáním celého prostředí stanovují podmínky a požadavky. Bez jejich respektování žádný dodavatel nemůže na trh ani vstoupit, anebo na něm pokračovat. Jestliže tito zadavatelé budou vyžadovat BIM, a to se už stalo, musí všichni dodavatelé adekvátně reagovat, anebo se smířit s okrajovou rolí, případně skončit. Možná ne hned, projekty, především drobné, se budou ještě několik let odehrávat v původním prostředí 2D projektů, ale projekty nad definovanou hranici už budou připravovány jen jako informační modely.

Naproti tomu pozemní stavitelství s velkým množstvím velmi různých zadavatelů bude vždy výrazně diverzifikovanější v otázkách BIM. Jinak se chovají velcí soukromí hráči, kteří už dnes jednoznačně požadují projekty v BIM s definovanými podmínkami, jinak se budou chovat státní a obecní investoři zavázaní státními metodikami a jejich požadavky. Tam může dojít k velkému rozčarování, protože, jak jsem uváděl shora, stav přípravy metodik není uspokojivý.

A ostatní drobní investoři pracují podle svého uvážení, možností a potřeb. Ti budou patrně vážit, co jim BIM přinese, a zda zvýšené náklady na pořízení PD budou pokryty přínosy realizace bez velkých, nyní obvyklých a nákladných změn, a také provozu stavby využívající možnosti BIM technologií.

  • Současný trend ve světě nám jasně ukazuje, že bez inovací, digitalizace a používání moderních technologií se neobejdeme ani ve stavebnictví.

Rozhodně ne. Ale míra digitalizace souvisí se složitostí produktu. Stavby jsou nejsložitějšími, nejrozsáhlejšími a nejvíce různorodými produkty lidské činnosti. Proto jsou postupy navrhování a stavění digitalizovány jako jedny z posledních. Ale vyhnout se digitálním technologiím napříště nelze.

Císařské lázně – scan hlavní kupole a bočních lodí
  • Dokáže Metrostav reagovat i na tyto výzvy?

Společnost Metrostav se intenzivně zabývá BIM projekty už řadu let. Je to cesta, jak se na BIM připravit, zavádět ho a aktivně využívat. Díky řadě projektů s BIM technologiemi, ve velké míře zahraničními, jsme získali nejen zkušenosti a přehled o vývoji a trendech v BIM, ale především znalosti potřebné pro úspěšnou realizaci takových projektů. To nám dává přesvědčení o naší schopnosti takové výzvy přijmout a vypořádat se s nimi v požadované kvalitě.

Organizace společnosti dovoluje adekvátně reagovat na potřeby projektů s BIM, připravit realizační týmy a dovést projekty k potřebnému výsledku.

  • Co byste doporučil všem, kteří se potýkají s realizací projektů a neví si rady, co a jak zlepšit? A hlavně jak začít?

Začít je nutné co nejdříve, a nejlépe na menších projektech, které obvykle využívají jen některé BIM technologie, anebo jen na částech projektu. Každý výsledek je podmíněn kvalifikovanými pracovníky. S nimi projekt a jeho úspěch stojí a padá. Proto je nutné takové lidi aktivně hledat, získat je, a především si je udržet, spolu se zajištěním podmínek pro úspěšné vedení projektů v BIM.

Doporučuji proto se seznámit se současnými podmínkami a možnostmi oblastí BIM, které jsou obvykle dostupné v organizacích a spolcích, jež sdružují aktivní uživatele, a dávají svým členům podporu a informace potřebné pro začátek i rozvoj činnosti v tomto oboru. Stačí se porozhlédnout po světě internetu, který na potřebné otázky nabídne řadu odpovědí. A podle zaměření, aktivit a výsledků pak zvolit správné fórum, vstoupit a aktivně se zúčastnit. A dát svým aktivitám potřebnou motivaci.

  • Co bude digitalizace znamenat pro celý stavební proces?

Bezpochyby přináší dosud povětšinou nevyužívaný komplexní pohled díky rychlé dostupnosti informací všech částí stavebního projektu. To může zrychlit postupy a zlepšit efektivitu, ale také díky možnosti definovat požadavky komplikovat jejich zpracování. Záleží na připravenosti účastníků. Pro připravené výhody, pro nepřipravené těžkosti.

Propojení klasické 2D dokumentace s 3D modelem je základem pro využití modelu při realizaci stavby
  • Jaká úskalí to v praxi může mít?

Při nedostatečné připravenosti sníženou schopnost reagovat na požadavky projektu, na komplexní pohled, a to u každého účastníka stavebního projektu. Může to přinášet vadná zadání, špatně provedené projektové dokumentace, nesprávné realizace, prodloužení lhůt výstavby a zvýšené realizační i provozní náklady.

  • Ovlivní to cenu staveb, uspoří to náklady?

Pokud je projekt připraven a realizován v souladu s pravidly správné praxe, tak může přinést úspory. V opačném případě lze s vysokou pravděpodobností očekávat vícenáklady a prodloužení realizace. Pravidla správné praxe dávají odpověď na všechny otázky, protože jsou podloženy skutečnou praxí jak při zadávání, navrhování, realizaci, tak i při provozu. Všechno ostatní jsou chiméry, které se dříve nebo později negativně projeví bez ohledu na proklamace, se kterými jsou obvykle spojeny.

Jiří Kučera

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*