Technologie

Industrial Park Tachov revitalizuje stávající haly

Letecký pohled na Industrial Park Tachov

Příměstský průmyslový areál Industrial Park Tachov s celkovou plochou téměř 200 000 m2, který má více než 50letou historii a v současné době zde působí osm nájemců především z řad výrobních firem, plánuje rozsáhlou revitalizaci. Ta začne ve stávajících halách již v dubnu a bude probíhat za plného provozu.

Průmyslový areál svým zaměřením na vývoj, výrobu a prodej výrobků z plastů navazuje na svébytnou historii plastikářského průmyslu v České republice spojenou s významným podnikem Plastimat, který zde působil již v roce 1967. V současnosti tu probíhá i výroba produktů kombinovaných s kovovými díly, vývoj a výroba sofistikovaných vstřikovacích forem, výroba pro automobilový průmysl nebo vývoj a zavádění technologií průmyslu 4.0.

Realizace podstatné části investic, které dosáhnou bezmála 150 mil. Kč, proběhne během šesti měsíců. Modernizace hal naplňuje současnou poptávku po energeticky šetrných budovách a je plně v souladu s trendy udržitelné výstavby. Zrevitalizované objekty budou aspirovat na známou zelenou certifikaci BREEAM stejně jako 4 nové haly, které IP Tachov v rámci průmyslového areálu plánuje postavit v příštích letech.

Recyclefield

Za revitalizací stojí manažerská a investiční skupina M. L. Moran, do jejíhož portfolia průmyslový park spadá. Ta pod speciálním názvem „recyclefield“ organicky rozvíjí a revitalizuje brownfieldy a jejich bezprostřední okolí ve smyslu budování komunit a nového urbanistického využití. Z celkové investice do revitalizace má být zhruba 50 mil. Kč pokryto dotací v rámci IV. výzvy programu Úspory energie, vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR prostřednictvím Agentury pro podnikání a inovace.

„V rámci revitalizace stávajících objektů Alfa a Beta plánujeme mimo jiné zateplení střešních plášťů a fasád, instalaci fotovoltaické střešní elektrárny doplněné bateriovými úložišti pro následné krytí výkonnostních špiček, modernizaci technologie chlazení s doplněním o ekologickou funkci nočního dochlazování, výměnu střešních světlíků a oken či instalaci energeticky úsporného LED osvětlení. Tato revitalizace potrvá půl roku, plánujeme ji dokončit již letos v říjnu. Vše dokážeme zajistit tak, aby výroba všech našich nájemců (např. Alfa Plastik, Formy Tachov, KDK Automotive, Amalthea Electronics CZ) mohla pokračovat i v průběhu prací,“ uvádí Ondřej Šetka, Construction Manager společnosti IP Tachov.

Interiér výrobních prostor společnosti Formy Tachov

Na dalších 40 let

„Po dokončení všech investic do revitalizace se životnost stávajících hal prodlouží minimálně o dalších 40 let. Po modernizaci budou mít budovy vyšší energetický standard než mnohé stavby, které se nyní staví na zelené louce. Postupně tak naplňujeme naši dlouhodobou vizi: navazovat na bohaté historické dědictví v příslušných regionech naší působnosti, rozvíjet brownfieldy s tradiční průmyslovou výrobou a pozvednout je tak na novou, vysoce konkurenceschopnou úroveň,“ říká Roland Hofman, jednatel společnosti IP Tachov a předseda dozorčí rady skupiny M. L. Moran.

Ale nejen to: žijeme a rosteme s lidmi v regionu. V souladu s naším krédem, jímž je budování komunity, chceme průmyslový park v Tachově čím dál více propojovat s bezprostředním okolím, aby se stal nedílnou součástí městského pracovního i sociálního života,“ dodává.

Energetická úspornost

Vstřícnost k životnímu prostředí a energetická úspornost budov hrají podle Martina Malého stále větší roli při rozhodování nájemců o vstupu do průmyslových areálů. A kvalitní pracovní prostředí je zase důležitým motivačním prvkem při získávání nových zaměstnanců výrobních podniků – zvláště v situaci, kdy jsou to právě průmysl a logistika, do nichž se nedostatek pracovních sil na současném trhu práce promítá nejvíce.

„Vytvořením příjemnějšího pracovního prostředí v rámci revitalizace stávajících hal v průmyslovém parku Tachov tak pomáháme našim nájemcům při náboru nových pracovníků,“ uzavírá Roland Hofman. Vedle revitalizace stávajících hal reaguje IP Tachov na současnou poptávku přípravou výstavby minimálně 4 dalších nových hal (Gama, Delta, Eta a Sigma).

Stejně jako revitalizované haly budou i nové objekty aspirovat na zelenou certifikaci BREEAM. Podle údajů realitních agentur je totiž trh industriálních nemovitostí v České republice stále na vzestupu a průměrná míra neobsazenosti dosahuje pouze cca 4 %. Jednou z velkých výhod průmyslového parku v Tachově je jeho atraktivní lokalita poblíž dálnice D5 s blízkostí hranice s Německem, vzdálené pouhých 20 km.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*