Technologie

Inteligentní řešení přirozeného větrání

Nový systém Ublo nabízí skutečně výjimečný koncept přirozeného větrání kancelářských a komerčních prostor, ale také obytných prostor. Kruhový větrací modul, integrovaný přímo do izolačního skla okna nebo fasády, zajišťuje nepřetržitou účinnou cirkulaci vzduchu a nabízí také řadu výhod z hlediska kontroly kvality vzduchu a komfortu. K vysoké energetické účinnosti této inovace, která byla vyvinuta na Dálném východě a nyní je k dispozici i v Evropě, přispívají integrované distanční lišty SWISSPACER s teplým okrajem.

Vždy čerstvý vzduch uvnitř – bez nutnosti otevírat okna nebo dveře: to je myšlenka větracího okna Ublo, které vyvinuli designéři Robert-Jan van Santen a Naree Kim. Řešení, které bylo původně vyvinuto v Hongkongu a Jižní Koreji, se jednoduše skládá z kulatého polykarbonátového modulu s otvorem 150 milimetrů. Tento prvek se instaluje v potřebném počtu přímo do izolačního skla s jednoduchým, dvojitým nebo trojitým zasklením, které bylo opatřeno odpovídajícími „otvory“. V závislosti na požadavcích lze větrací moduly instalovat buď do horní, nebo do spodní části izolačního skla, aby se zajistil optimální vztlak a cirkulace vzduchu v místnosti. Kruhový systém tak velmi jednoduchým způsobem zajišťuje vždy optimální kvalitu vzduchu.

Zejména v místnostech, kde nelze otevřít okna – například ve výškových budovách – se tento inovativní koncept již osvědčil. Z toho vyplývá i další výhoda: díky malým rozměrům každého otvoru Ublo se lze vyhnout potenciálnímu nebezpečí pádu a uživatelé mohou pohodlně větrat místnosti i ve vyšších patrech. Zároveň systém minimalizuje riziko vloupání, zejména v nižších patrech.

Nové možnosti z hlediska estetiky a volnosti designu

Inovativní systém Ublo nabízí také nové perspektivy z hlediska estetiky. Při pohledu zvenčí vyjadřuje jedinečná kruhová geometrie kreativitu a jemnost a nabízí tak projektantům a architektům nové možnosti v oblasti designu. Další výhodou je kruhový „uzávěr“, který může být průhledný nebo z různých materiálů – například ze dřeva, kovu nebo korku. Je také možné integrovat dekorativní prvky, vzory digitálního tisku nebo další funkce, jako je reproduktor Bluetooth nebo světelný prvek.

Energeticky účinná konstrukce s distančními lištami SWISSPACER

V neposlední řadě větrací okno Ublo svou jednoduchou konstrukcí bez klasického okenního křídla a složité technologie kování rozhodujícím způsobem přispívá k optimalizaci energetické účinnosti budov. Důležitou roli zde hrají také vysoce energeticky účinné distanční lišty SWISSPACER s teplým okrajem.

Při hledání účinného řešení pro teplou hranu se potvrdilo, že SWISSPACER Ultimate je vhodným výrobkem. Distanční lišta, kterou lze snadno ohýbat, instalovaná do okrajového těsnění kulatého izolačního skla, zajišťuje lepší energetickou účinnost celé konstrukce. Všestranně výhodná volba.

Velký potenciál pro okenní průmysl v Evropě

Koncept Ublo je aktuálnější než kdy jindy, zejména v souvislosti s probíhající celosvětovou pandemií COVID-19 a s tím související poptávkou po efektivních koncepcích přirozeného větrání obytných prostor a pracovišť.

“V současné době i do budoucna vidíme velký potenciál pro náš větrací systém také v Evropě a již nyní jednáme s různými partnery z oblasti sklářského průmyslu,“ vysvětluje Naree KIM, generální ředitel společnosti Ublo. Dodržování normy EN 1279 je povinné a tahové napětí v tmelu musí být kontrolováno pro každou aplikaci, kde je sklo vystaveno intenzivnímu slunečnímu záření.

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*