Technologie

ISOVER Double Tram – pro zateplení šikmých střech

Když zateplujete podkroví šikmé střechy klasickým způsobem, stojíte jako projektant nebo stavebník před otázkou, jak vměstnat mezi krokve tloušťku zateplení 280 mm a více. Samozřejmě, výrobci sádrokartonových systémů již mají různé nástavce pod krokve, které umožňují svěšení rastru pro montáž sádrokartonového obložení. Pro běžné zateplení podkroví, kde se pohybují celkové tloušťky izolace v rozmezí 220–260 mm, je možné použít osvědčené krokvové závěsy. Co ale dělat v případě vyšších nároků na zateplení? V dnešní době nejsou výjimkou i tloušťky zateplení 320–400 mm, na které však již běžné podkonstrukce nestačí.

Přísnější požadavky na zateplení

Dle stávající, již končící, normy ČSN 73 0540-2:2011 je možné, zateplit rekonstruované podkroví izolací v celkové tloušťce 240 mm. Ovšem v případě novostaveb už nyní platí (dle vyhl. 264/2020 Sb.), že minimální tloušťka zateplení šikmé střechy by měla být v rozmezí 280–320 mm. S aktualizovanou normou však přijde i změna doporučených hodnot, kdy se bude tloušťka zateplení podkroví pohybovat od 320 mm a více. Bude proto již velice složité, vytvořit takové podkonstrukce pod krokvemi, abychom měli takovou tloušťku kam vměstnat. Pro představu, aktualizovaná norma doporučuje u pasivních domů součinitel prostupu tepla šikmé střechy U = 0,1 W/m2K, čemuž odpovídá tl. izolace 410 mm.

Jednoduché řešení

Nový systém ISOVER Double Tram umožní zaizolovat střechu až do celkové tloušťky zateplení 580 mm! A to díky nastavení krokve speciálními sestavami z EPS či minerálních trámů MW, zpevněných prknem. Díky tomuto nastavení nám vznikne extra prostor pod krokvemi, kam lze vložit izolaci až do tl. 300 mm. Spolu s izolací mezi krokvemi a doplňkovou izolací v rámci samotné sádrokartonové podkonstrukce tak vznikne zateplení až do tloušťky maximálních 580 mm.

Jak to funguje

Montáž je velice jednoduchá. Hlavním prvkem jsou izolační trámy Tram EPS či Tram MW. Tyto dílce se vyskládají za sebou na rovné podlaze na přibližnou délku krokve. Na horní stranu těchto trámů se přilepí konstrukční prkno nízkoexpanzní PUR pěnou, která je vhodná k lepení na dřevo, a dočasně se toto prkno dostatečně zatíží po dobu tvrdnutí pěny.

Hlavním prvkem jsou izolační trámy Tram EPS či Tram MW

Délka konstrukčního prkna odpovídá délce krokve. Tím nám vznikne celistvý konstrukční prvek. Slepené sestavy je možno jednoduše zkrátit či tvarově upravit dle přesné délky krokve.

Délka konstrukčního prkna odpovídá délce krokve

Takto slepená sestava (prkno + izolační trámky) se přiloží ze spodní strany krokve a přivrtá se k tomu určenými vruty v osové vzdálenosti dle statických tabulek. Takto pokračujeme na všech krokvích, které chceme zateplit. Do vytvořené dutiny mezi krokve a mezi konstrukční prvky aplikujeme tepelnou izolaci.

Do vytvořené dutiny mezi krokve a konstrukční prvky aplikujeme tepelnou izolaci

Po zaizolování můžeme aplikovat parobrzdu či parozábranu. Zespodu konstrukčních prken můžeme připevnit SDK podkonstrukci, kterou je možné volitelně vyplnit doplňkovou tepelnou izolací. Tím nám vznikne i instalační dutina pro vedení například elektrických kabelů bez nutnosti procházet parotěsnou vrstvou. Parozábranu lze také aplikovat až na sádrokartonové profily, tedy těsně pod desky sádrokartonu, tak jak je to běžné u klasického podhledu.

Statika a únosnost

Systém byl podroben zkouškám a statickému výpočtu. Důležitým prvkem jsou TRAM dílce ve spolupůsobení s konstrukčními vruty, jejichž vzdálenost je určena dle zatížení podhledu a sklonu střechy. Pro běžné podkroví vychází osová vzdálenost šroubů na 0,9 m. Statické tabulky jsou dimenzované na sklony střech od 10° do 80° a pro zatížení až do 50 kg /m2.

Kde lze systém pořídit

Novinku ISOVER Double Tram tvoří ucelený systém a lze jej pořídit jako komplet spolu s minerální izolací a parozábranou. O výpočet množství potřebného materiálu zateplení pro konkrétní stavbu je možné požádat oddělení technické podpory ISOVER.

Další informace k izolování šikmých střech získáte v prospektu Šikmé střechy na www.isover.cz nebo na lince technické a obchodní 800 476 837 (800 ISOVER) či technickedotazy@isover.cz, kde vám technici poradí nejen jak na izolování šikmých střech, ale zodpoví i další dotazy k zateplování domů.

Výhody systému
▪ výborné tepelně izolační vlastnosti bez tepelných mostů,
▪ jednoduchá a rychlá aplikace,
▪ minimální přitížení střešní konstrukce,
▪ dlouhá životnost,
▪ ekologická a hygienická nezávadnost,
▪ nízká cena systému,
▪ minimalizace akustického mostu v podobě krokví,
▪ difúzně otevřený systém,
▪ eliminace prořezů a tím minimalizace odpadů,
▪ varianta s ISOVER Tram MW – třída reakce na oheň A1,
▪ varianta s ISOVER Tram MW má velmi dobré akustické vlastnosti,
▪ celkové zateplení až do tl. 580 mm v případě optimálních podmínek.

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*