Technologie

Modernizace D1 je v plném proudu

D1, úsek 23 – vysouvání mostního provizoria

Letošní rok je pro motoristy jedoucí po dálnici D1, zvláště v tomto prázdninovém období, zcela jistě největší zkouškou trpělivosti i odvahy. Modernizace naší nejvytíženější dálnice je v plném proudu a práce probíhají hned na několika úsecích od středočeských Mirošovic až po Kývalku současně. Letos byla zahájena také modernizace posledního úseku mezi exity 168 Devět křížů a 178 Ostrovačice. V těchto místech byl původní cementobetonový kryt nejvíce poškozen a pro Metrostav, který se výraznou měrou podílí na modernizaci dálnice D1, je to další výzva, říká ředitel výstavby D1 za společnost Metrostav Ing. Jiří Salava.

  • Metrostav je známá stavební firma, mezi jejíž činnosti z hlediska dopravní infrastruktury patří zejména výstavba silnic, dálnic a mostů. Podílíte se také na modernizaci D1? A do jaké míry?

Modernizace dálnice D1 probíhá již pět let. Za toto období se Metrostav a.s. podílel, či stále ještě podílí, na realizaci celkem pěti jejích úseků. Realizovány již byly úseky D1 – úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek, který byl do provozu uveden v roce 2016, a dále úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice, který byl zprovozněn v roce 2017.

Úseky, které jsou nyní v realizaci a na jejichž výstavbě se podílíme, jsou úseky 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín s předpokládaným termínem uvedení do provozu na podzim v roce 2021, dále úsek 19, EXIT 141 Velké Meziříčí – východ – EXIT 148 Velké Meziříčí – západ s předpokládaným uvedením do provozu na podzim 2020.

A konečně úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice, jehož zprovoznění je plánováno na podzim 2021. V podstatě bychom mohli říci, že se podílíme na více než čtvrtině modernizace dálnice D1, jelikož naše úseky měří dohromady 43,3 km z celkových 161 km v úseku Mirošovice – Kývalka.

Bourání nadjezdu v úseku 23 dálnice D1
  • Úseky, které jsou v tuto chvíli realizovány společností Metrostav, jsou tedy tři. Mohl byste je nyní více přiblížit?

Zhotovitelem stavby na úseku 16 je sdružení s názvem „Společnost D1 modernizace – úsek 16“, složená z firem Strabag a.s. (správce společnosti, podíl na stavbě 34 %), Eurovia a.s. (společník, 33 %) a Metrostav a.s. (společník, 33 %). Metrostav a.s. má v dikci kompletní práce v km 119,3 – 124,35.

Stavba byla zahájena 1. dubna 2019 a v loňském roce byly nejprve provedeny nezbytné opravy vozovky před stavbou, vybudovalo se provizorní rozšíření levého jízdního pásu dálnice, modernizoval se střední dělicí pás, proběhla rovněž demolice starého nadjezdu (mostu převádějícího přes D1 krajskou silnici) v km 120,2 a následně byl postaven a zprovozněn nový nadjezd ve stejném místě.

V letošním roce proběhlo zahájení stavebních prací v březnu a ukončení by mělo proběhnout v srpnu. Čeká nás modernizace pravého jízdního pásu, včetně dálničních mostů a nájezdových a sjezdových větví mimoúrovňových křižovatek (exitů), a oprava odpočívky Jamenský potok v km 121,8.

Pro rok 2021 je plánováno zahájení stavebních prací na duben a budeme dělat modernizace levého jízdního pásu, včetně dálničních mostů a nájezdových a sjezdových větví mimoúrovňových křižovatek (exitů). Proběhnou i dokončovací práce ve středním dělicím pásu. Zprovoznění předpokládáme na podzim 2021. V tomto úseku dálnice D1 pak již nebudou žádná další dlouhodobá dopravní opatření. Úsek 19 je pod taktovkou pouze Metrostavu a.s., letošní stavební práce byly zahájeny a uvedení do provozu předpokládáme na podzim 2020.

V roce 2019 proběhly nejdříve nezbytné úpravy vozovky před stavbou, poté došlo k provizornímu rozšíření části pravého a části levého jízdního pásu dálnice. Následovalo rozšíření nosné konstrukce a vozovky pravého mostu Vysočina za úplné uzavírky trvající 70 dnů, modernizace středního dělicího pásu, modernizace části pravého a části levého jízdního pásu dálnice, včetně nájezdových a sjezdových větví mimoúrovňových křižovatek (exitů) a demolice starého nadjezdu (mostu převádějícího přes D1 místní komunikaci) v km 145,5, následně pak stavba a zprovoznění nového nadjezdu ve stejném místě.

Pro letošní rok je v plánu modernizace zbývajících částí pravého a levého jízdního pásu dálnice, včetně nájezdových a sjezdových větví mimoúrovňových křižovatek (exitů) a rozšíření nosné konstrukce a vozovky levého mostu Vysočina, včetně provedení protikorozní ochrany vnější části nosné konstrukce. V roce 2021 naneseme protikorozní ochranu nosné konstrukce pravého mostu Vysočina.

Zhotovitelem stavby na úseku 23 je rovněž pouze Metrostav a.s., zahájení stavby proběhlo v březnu letošního roku, zprovoznění je předpokládáno na podzim 2021. V polovině dubna 2022 bude stavba předána objednavateli. Doposud zde byly realizovány opravy dálnice před samotnou stavbou, provedeno provizorní rozšíření ve směru na Prahu a rovněž demolice pěti nadjezdů a montáž i výsuv mostního provizoria. Další práce zahrnují modernizaci středního dělicího pásu v etapě 2B, při nichž položíme novou kanalizaci a kabelové vedení.

  • Který úsek byste označil za technicky či organizačně nejnáročnější?

Metrostav a.s. se podílí na modernizaci pěti úseků. U tří z nich, které jsou v současné době v realizaci, působím na pozici ředitele výstavby. Dle osobní zkušenosti tedy mohu říct, že modernizace každého úseku dálnice D1 je náročná, a to zejména z důvodu extrémně zkrácených časů na jednotlivé činnosti a z toho plynoucí nároky na přípravu stavby a koordinaci jednotlivých prací.

Avšak je pravdou, že díky mostu Vysočina u mě z hlediska náročnosti na organizaci i technickou stránku vítězí modernizace úseku 19. Na druhou stranu bych rád zmínil, že jsme měli velké štěstí a podařilo se nám vždy sestavit skvělý tým lidí, kteří se díky jejich odhodlání a přístupu k práci poprali se vším, co jim modernizace naší nejstarší dálnice připravila.

Tým zahrnuje jak zkušené stavbaře, tak kluky a holky čerstvě po škole, jež svým nasazením a ochotou učit se prohlubují své znalosti a zkušenosti na modernizaci, a získávají tak perfektní praxi do dalšího profesního života. Osobně si velice vážím toho, že mohu s takovými lidmi pracovat.

Rekonstrukce mostu Vysočina
  • Kromě skvělého týmu je potřeba využít i speciální technologie a stroje. Co všechno z vaší flotily při modernizaci D1 využíváte?

Při modernizaci D1 najdou uplatnění všechny technologie, kterými disponujeme. Ať už jde o provádění zemních prací, zemní frézu či asfaltové frézy, finišery pro pokládku asfaltu, nebo kompletní sestavu pro položení nového cementobetonového krytu a rovněž technologické vybavení pro výstavbu mostů.

  • V poslední době se spousta firem potýká s dopady pandemie koronaviru. Jakým způsobem vás to zasáhlo a jaká opatření jste museli zavést?

Největší komplikace, spojené s opatřeními vlády v souvislosti s pandemií koronaviru, nám způsobil zákaz volného pohybu osob. A to hlavně z důvodu, že řada našeho dělnického, ale i technického personálu je ze zahraničí, zejména pak se Slovenska. Dále i někteří naši subdodavatelé jsou ze zahraničí.

Díky vyššímu nasazení stávajících kapacit, doplnění chybějících pracovníků náhradními kapacitami z Čech, buď vlastními, nebo českými subdodavateli, které ale nebylo vůbec jednoduché sehnat, protože stejný problém řešily i ostatní firmy, se nám podařilo dopad vládních omezení snížit a stavby jsme nezastavili, pokračovali jsme dál.

  • Jakým způsobem se pandemie dotkla samotné modernizace D1?

Opatření související s nákazou mají bohužel výrazný dopad do termínů prováděných prací. Naší snahou však je ze všech sil tyto dopady co nejvíce zmírnit.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*