Technologie

Nová uniforma pro Armádní muzeum

Odstartovala rekonstrukce a přestavba Armádního muzea Žižkov, původně prvorepublikového Památníku osvobození. Komplex historických budov Památníku osvobození byl na příkrém svahu pražského Vítkova vybudován před zhruba 90 lety podle funkcionalistického návrhu bývalého ruského legionáře architekta Jana Zázvorky a Josefa Gillara.

„Prostory, které díky naší práci vzniknou už před koncem roku 2020, budou po technické i provozní stránce odpovídat nejen požadavkům 21. století, ale i vážnosti a důležitosti, jakou si vojenská historie československého a českého státu bezesporu zaslouží. Jsem hrdý na to, že se spolu s kolegy mohu na této přeměně podílet,“ uvedl zástupce vedoucího projektu Ing. Michal Mašek z divize 3.

Památník odboje, postavený podle projektu architektů Jana Zázvorky a Josefa Gillara, se na úpatí pražského vrchu Vítkov začal budovat už v roce 1928. Od té doby neprošel žádnou masivní rekonstrukcí, pouze několika necitlivými úpravami po roce 1948. Komunističtí inženýři třeba zabednili prosklenou pyramidu nad hlavním schodištěm, kudy proudilo denní světlo, či betonem ucpali původní a promyšlený systém odvětrávání.

Zachovat jedinečnost

Ředitel Vojenského historického ústavu Praha plk. gšt. Aleš Knížek uvádí: „Začneme tak novou etapu své práce, ve výstavní oblasti se posuneme o dvě třídy výše. Budova muzea bude moderně vybavená, přitom si ale zachová svoji jedinečnost a historickou hodnotu. Kromě současných dvou pater s expozicemi zpřístupníme i rozsáhlé prostory v podzemí, v bývalých depozitářích a místech někdejší knihovny. Zastřešené nádvoří bude prosvětlené a impozantní, v místě pod dvoranou vznikne nový vstup pro návštěvníky. Původní výstavní prostory projdou rekonstrukcí, každá místnost bude mít odlišný charakter – to nám nabídne možnost pojmout konkrétní expozici jinak.“

„Poprvé od roku 2002, kdy jsme opustili výstavní prostory ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech, návštěvníci spatří stovky sbírkových předmětů, které odpočívaly v našich depozitářích. Ve sbírkách techniky, zbraní a výstroje máme mnoho ucelených řad, jsou to skutečně unikátní věci i série, a na tomto základě budeme stavět. Rozšíření výstavních ploch umožní důstojné připomínání všech, kdo bojovali za naši národní samostatnost, i komplexní pojetí našich vojenských dějin od středověku až po současné zahraniční mise Armády České republiky. Vždy bylo naším cílem zprostředkovat historii československého a českého vojenství a tuto linii držíme i nadále,“ dodává.

Za novou podobou Památníku odboje a Armádního muzea Žižkov stojí ateliér Svižn. Podle jeho návrhu se novým centrem objektu stanou dříve nepřístupné podzemní chodby a sklad. „Dvoupatrový archiv pod současnými výstavními prostory a bývalá uhelna pod parkovištěm nabídly prostor pro nové expozice, výukové sály či zázemí pro návštěvníky,“ přiblížila už dříve architektka a spoluautorka řešení Marta Mezerová.

Pro moderní muzeum

Tři památkově chráněné budovy A, B a C se dvěma podzemními a až pěti nadzemními podlažími sloužily dosud jako sídlo Vojenského historického ústavu a obsahovaly převážně kanceláře a archivy. Nedávná výstavba moderních depozitářů v Lešanech u Týnce nad Sázavou umožní ztrojnásobit současnou výstavní plochu muzea a vytvořit rozsáhlou interaktivní expozici historie vojenství a české státnosti od středověku až do současnosti. Tomuto účelu napomůže také nový objekt D, který vznikne podsklepením a zastřešením atria.

Náročné práce v suterénu Armádního muzea Žižkov bude řídit společný realizační tým divizí 1 a 3, který vede Ing. Martin Koch z divize 1. Při práci se bude muset vypořádat s řadou komplikací. Při přestavbě památkově chráněných budov třeba dojde ke značným zásahům do nosných konstrukcí, jejichž skutečný stav nebylo možné při tvorbě projektu ve všech místech ověřit sondami.

Budovy se nacházejí v centru města, v prudkém svahu a plošně zabírají celé staveniště. Velké množství výrobků a materiálů se bude muset podle požadavků památkářů rozebrat a poté vrátit zpět, což si vyžádá pečlivé a precizní provedení prací. Složitá bude i výstavba suterénu pod původním atriem, nad jehož nově položenou historickou kamennou dlažbou vznikne prosklené zastřešení.

Dokončení stavby v roce 2021

Od dob, kdy první československý prezident otevíral vojenské muzeum v roce 1932, se zevnějšek budov téměř nezměnil. Rekonstrukce a přestavba této významné armádní budovy bude dokončena příští rok. „Historie, tradice, to je pro Armádu České republiky stěžejní věc,“ říká k zahájení rekonstrukce muzea armádní náčelník Aleš Opata.

Armádní muzeum Žižkov v roce 2020
  • Zastavěná plocha celkem 3389 m2
  • Obestavěný prostor celkem 60 600 m2
  • Budova A 15 096 m2
  • Budova B 6920 m2
  • Budova C 25 418 m2
  • Budova D atrium 10 048 m2
  • Uhelna 3118 m2
  • Počet návštěvníků ve špičce asi 1000/den

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*