Technologie

Novinky v zásobování bytových domů energiemi

Bytový senzorový modul řídicího systému – instalace do standardní elektrické krabice vedle vypínače

Dříve se většina zájemců o nové bydlení příliš nezajímala o způsob zajištění tepelného komfortu. Doba se ale mění a dnes se tato oblast stává stále důležitější.

Vysoké výkyvy teplot v různých ročních obdobích způsobují, že každý rok se objeví menší či delší série tropických dní a nocí. V nich je pak pobyt v neklimatizovaném bytu doslova utrpením a moc nepomáhá ani naplno otevřené okno přes celou noc. Klimatizaci se proto snaží nainstalovat stále větší počet obyvatel bytových domů. Někteří jsou opatrnější, protože se klimatizace (mylně) bojí kvůli možným problémům z nachlazení.

Zdravotní problémy totiž většinou nezpůsobuje klimatizace samotná, ale její nesprávné použití formou příliš rychlých změn teplot. Obyvatelé však zároveň nechtějí mít z estetických důvodů fasádu domu nebo garáže plnou malých venkovních chladicích jednotek. Dodatečnou instalaci klimatizací tak často ani nelze realizovat.

Vhodným řešením při výstavbě domu je komunitní micro-grid s ekologickou výrobou energií a prvky umělé inteligence. Srdcem systému je vysoce účinná kogenerační jednotka, jež poblíž místa spotřeby vyrábí elektrickou energii a teplo. V letních měsících je přebytečné teplo využito k výrobě chladu pomocí absorpční chladicí jednotky.

Systém je doplněn akumulačními zásobníky teplé i chladné vody pro vyrovnání špičkových odběrů. Energie tepla a chladu jsou z energocentra distribuovány moderním flexibilním rozvodem přímo do přilehlých bytových domů.

Systém výroby je ukryt v energocentru, jež může být umístěno např. v suterénu některých z domů anebo v přístavbě, jejíž střecha může sloužit zároveň jako terasa přilehlých bytů. Přestože je každý byt vybaven chlazením, odpadá nutnost instalace množství venkovních splitových ventilátorů. Postačí jediný výměník na střeše jednoho z domů, který esteticky nijak vzhled domu nenarušuje.

Jednoduché ovládání

Opravdovou výzvou pro stavitele je zajištění jednoduchosti v ovládání tepelného komfortu. Většina systémů pro různá media nejsou jednoduše implementovatelná do jednoho rozhraní. Kompletní řešení od některého z velkých výrobců zase výrazně zvyšuje investice. To z něj brání udělat běžný standard. Problém nevyřeší ani případná jednorázová dotace. Při následné obnově by vysoké náklady museli stejně nést obyvatelé domu.

Řízení tepelného komfortu u komunitního micro-gridu obstarává řídící systém za pomoci prvků umělé inteligence. Z dílčích nastavení uživatele dokáže odvodit jeho preference a automaticky přizpůsobovat teplotu v místnosti v závislosti na mnoha okolních faktorech, jako je míra oslunění, vlhkost vzduchu, denní doba, venkovní teplota apod. Samozřejmostí je, že veškeré ovládání tepelného komfortu se uživatelsky odehrává z jednoho rozhraní. Výroba a distribuce energií je řízena provázaným inteligentním systémem.

Pomocí něj lze dosáhnout vysoké koordinace výroby a distribuce a zároveň optimalizace celého provozu. Z toho benefitují odběratelé energií ve formě nižších nákladů na energie. Při řízení výroby tepla a chladu nejsou zohledněna pouze aktuální data o spotřebách jednotlivých odběratelů, ale též informace o ostatních faktorech, jako je venkovní teplota, povětrnostní podmínky, předpověď počasí a další.

Hrozba elektromobilů

Oříškem nejen pro developery se postupně stává přicházející elektrifikace vozového parku. Dnes je již zřejmé, že otázka nestojí: „Zda-li…?, ale: „Jak rychle“ dojde k přechodu značné části vozového parku na elektromobily? A s nimi vyvstává potřeba zajištění adekvátního počtu dobíjecích míst v garážích bytových domů. Energetická soustava ani regionální distributoři aktuálně nemají ve většině měst v ČR dostatečnou kapacitu na to, aby uspokojili všechny potenciální požadavky.

Lokální distribuční soustava elektrické energie v rámci micro-gridu není závislá jen na energii dodávané z regionální distribuční sítě, ale využívá i energii vyrobenou v místě. Inteligentní řídící systém společně s místní výrobou v kogenerační jednotce pak umožňuje fl exibilně reagovat na požadavky instalace nabíjecích stojanů pro elektromobily bez nutnosti požadovat výrazně navýšenou připojovací kapacitu k distribuční síti.

Zahlcené SVJ

S růstem vybavenosti bytových domů je správa Společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) zahlcena potřebou řešit mnoho provozních stavů a problémů. Pozice v SVJ zastávají většinou dobrovolníci, kteří nejsou odborníky v oboru a nemají ani dostatek času vše do detailu studovat. Proto SVJ většinou hledá spolehlivé partnery, kteří jim pomohou vyřešit jednu nebo více oblastí na profesionální úrovni s co nejmenší potřebou interakce.

Komunitní micro-grid provozuje vždy odborná firma, která na něj dohlíží v režimu 24/7. To umožňuje identifikovat případné provozní problémy hned v jejich zárodcích a vyřešit je mnohdy dříve, než je obyvatelé bytového domu vůbec reálně pocítí.

S využitím dálkových odečtů spotřeby tepla, chladu i elektrické energie společně s možností dálkově odečítat i spotřebu vody může navíc SVJ efektivně získat potřebné údaje k pravidelnému rozúčtování energií. SVJ tímto získá spolehlivého partnera, který navíc dokáže pomoci obyvatelům bytového domu i v návazných oblastech.

Přestože toto řešení přináší výrazně vyšší komfort pro obyvatele domu, developeři jejich aplikací nezaplatí nic navíc. Naopak ušetří až 30 % investičních nákladů oproti běžnému standardnímu řešení.

Více na www.grideo.cz.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*