Technologie

Opláštění deskami CETRIS pro odolné obvodové stěny

Cestou kombinace různých nehořlavých obkladových a výplňových materiálů postupoval i výrobce cementotřískových desek CETRIS® při vývoji skladeb obvodových stěn pro dřevostavby

Dřevo a tudíž i výrobky na bázi dřeva jsou bez dodatečných úprav a ochran hořlavé a zápalné. Na druhou stranu jsou dřevěné konstrukce vůči požáru poměrně dobře odolné, protože dochází jen k postupnému odhořívání rychlosti asi 1 mm/min a konstrukce si současně zachovávají svou tuhost a únosnost po dlouhou dobu, kterou lze určit z tzv. zbytkového průřezu.

Pokud se porovnávají vlastnosti konstrukčních prvků na bázi válcované oceli (sloupy, průvlaky, nosníky, střešní vazníky) týchž prvků ze železobetonu anebo plnostěnných rostlých nebo lepených dřevěných prvků, pak u nechráněných konstrukcí nevychází dřevo vůbec špatně. Naopak, jeho chováni je předvídatelné, v čase rozvoje požáru netrpí náhlou ztrátou únosnosti (jako ocel) nebo praskáním a tvorbou odletujících úlomků jako železobeton. Při vhodné skladbě pak lze dosahovat i dlouhé požární odolnosti.

Zadání od zákazníků

Cestou kombinace různých nehořlavých obkladových a výplňových materiálů postupoval i výrobce cementotřískových desek CETRIS® při vývoji skladeb obvodových stěn pro dřevostavby. Zadání vycházelo z potřeb zákazníků – výrobců montovaných dřevostaveb, přičemž ti tuzemští požadovali stěnu s požární odolností 60 minut.

V Německu je posuzování dřevostaveb odlišné oproti postupu v České republice. Jsou zde přípustné i vícepodlažní objekty s nosnou dřevnou konstrukcí, naopak je ale požadována vyšší požární odolnost pro obvodové stěny, a to až 90 minut na požár z vnější strany. Aby bylo možné dosáhnout tak vysokých hodnot odolnosti vůči účinkům normového požáru, byla dutina mezi nosnými prvky (smrkové řezivo průřezu 60×160 mm) vyplněna kamennou vlnou třídy reakce na oheň A1.

Použita byla izolace ve formě desek Rockwool Superrock s objemovou hmotností menší než 40 kg/m3, zároveň se jedná o izolaci, která velmi dobře drží tvar a fazónu v roštu i za požáru. Pro dokonalé utěsnění je celková tloušťka izolace 160 mm řešena ze dvou vrstev s překrytím spár.

Skladba s opláštěním CETRIS® BASIC 16 mm vyhověla účinkům normového požáru po dobu 90 minut a stěna s opláštěním CETRIS® BASIC 12 mm s přehledem odolávala po dobu 60 minut

Zabudování izolačních desek

Při montáži zkušebních vzorků byl kladen důraz na „dokonalé“ zabudování izolačních desek. Záměrně bylo vytvářeno malé předpětí, a to vtlačováním desek s přesahem do roštu. Desky z kamenné vlny za extrémních teplot mají tendenci se mírně smršťovat. Samotné opláštění z vnější strany bylo řešeno nehořlavými cementotřískovými deskami CETRIS® BASIC třídy reakce na oheň A2-s1, d0. 

Desky CETRIS® mimo nehořlavosti zvyšují tuhost celé stěny v rovině, zejména při působení vodorovně působícího zatížení. Toto účinné „zavětrování“ a „zaklopení“ v první fázi nejen chrání dřevěné jádro před účinky ohně, ale poskytuje i ochranu před povětrnostními vlivy, zvyšuje vzduchovou neprůzvučnost konstrukce a vytváří mechanickou odolnou vrstvu.

Cementotřískové desky CETRIS® BASIC se kladou se spárou, která je v případě protipožárních konstrukcí vyplněna požárním trvale pružným tmelem. Desky CETRIS® BASIC se k nosné konstrukci kotví nejčastěji vruty. V případě zkoušených skladeb s požární odolností byly desky CETRIS® přisponkovány. Technologie sponkování je vzhledem k rychlosti aplikace především používána při výrobě stěnových dílců. Tento způsob fixace je spolu s hřebíkováním možný i v případě konstrukcí s dodatečnou povrchovou nebo zateplovací vrstvou na deskách CETRIS®.

Úspěšné testování

Testovány byly dvě skladby obvodových stěn lišící se tloušťkou cementotřískových desek. Skladba s opláštěním CETRIS® BASIC 16 mm vyhověla účinkům normového požáru po dobu 90 minut, stěna s opláštěním CETRIS® BASIC 12 mm s přehledem odolávala po dobu 60 minut.

V obou případech byla konstrukce navíc vystavena mechanickému svislému zatížení, na neohřívané straně (vnitřní opláštění sádrovláknitá deska Fermacell tloušťky 12,5 mm) byly naměřeny teploty do maximálně 70 °C. Stěny s deskami CETRIS® s přítomností dřeva je tak možné díky příznivému chování při zkouškách zařadit do tříd s přísnějšími nároky na požární odolnost (DP2 – dle ČSN 73 0810).

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*