Technologie

Rozvoj managementu dat a informačního modelování staveb

Informační model stavby (BIM model) – Port7

Informační modelování staveb prošlo v posledních letech velkým vývojem a dávno pryč jsou doby, kdy se na trhu mylně předpokládalo, že informační model bude jen pro rozsáhlé vybrané projekty. Využití informačního modelování se stále rozšiřuje na další oblasti. Každým rokem narůstá seznam činností, které informační modelování zasáhly, resp. zjednodušily a zefektivnily. Hlavním hnacím motorem je snaha snížit náklady na výstavbu a odstranit co nejvíce chyb a nedostatků již ve fázi přípravy projektové dokumentace a nepřenášet tato rizika na realizaci projektu.

Odstraňování zjednodušení a různých „nedotažení“ či chyb projektantů až ve fázi realizace má za důsledek dopad do harmonogramu stavby a tím mnohem dražší korekce, než kdyby probíhaly předem. Po malých krůčcích se začínalo v roce 2013 od projektů typu bytového domu Jahodnice či kancelářského komplexu Riverview nebo Five, kdy využití informačního modelování pro projekt bylo zejména pro koordinaci, odstraňování kolizí a ověřování hodnot ve výkazech výměr.

Od té doby pokračoval rozvoj informačního modelování dynamicky a s každým novým projektem se testovaly nové postupy a možnosti. Za řadu našich projektů jsme dostali různá ocenění, například BIM stavba roku za projekty Five a Corso Court. Následující článek se věnuje nejdůležitějším inovacím a milníkům z jednotlivých projektů, jak postupoval čas. Není zde bohužel prostor pro vypsání všech inovací a použitých technologií, ale spíše vypíchnutí těch nejzajímavějších.

Informační model stavby (BIM model) – Praga Studios

BIM v projektech komerční výstavby

Projekt Corso Court – administrativní budova, kde sídlí naše společnost s kancelářskou plochou přesahující 17 tisíc metrů čtverečních. Projekt byl zkolaudován v roce 2015 a součástí je také zahrada pro zaměstnance nebo mobilní aplikace propojující služby v budově a jejím okolí. Před budovou je umístěna stanice sdílených kol a elektromobilů.

Na tomto projektu je unikátní, že byla poprvé v Čechách zřízena pozice VDC koordinátora (VDC – virtual design and construction – oblast spojující informační modelování a digitalizaci jednotlivých procesů ve stavebnictví), který byl zodpovědný za zadávání podmínek projektantům, digitalizaci procesů a za správu informačního modelu po celou dobu výstavby až do tvorby realizační dokumentace a předání podkladů pro správce budovy.

Rozšířili jsme tím povinnosti BIM koordinátorů na předchozích projektech. VDC koordinátor tvoří jakýsi most mezi světem projekčním a realizačním a je schopen okamžitě reagovat na různé požadavky stavby, připravovat podklady a pomáhat s řešením komplikovaných míst, které nejsou z dokumentace hned jasné.

Dále zpracovává podklady pro stavbu (dílčí výkazy, řezy, soupisy), také školí účastníky celého procesu projektu na používání informačních technologií, různých programů pro prohlížení a správu 3D modelu, používá digitální nástroje k tomu, aby efektivně a systematicky řešil požadavky projektu.

Projekt Visionary – je sedmipatrová kancelářská budova v pražských Holešovicích s plochou kanceláří dosahující téměř 22 tisíc metrů čtverečních. Projekt byl zkolaudován na začátku roku 2018. Jedna z inovací v rámci rozšiřování digitalizace a informačního modelování je nasazení databázového systému, který ve spojení s mobilními zařízeními (smartphone, tablet) poskytoval stálý přístup k aktuální projektové dokumentaci, harmonogramu stavby a dalším nezbytným dokumentům, které by se jinak vršily v papírové podobě a různých verzích.

Další nespornou výhodou tohoto databázového systému je zaznamenávání různých vad a nedodělků a tím kontrolování kvality provedené práce, sledování vývoje a odstraňování nedostatků. Taková podrobná dokumentace jednotlivých kroků a fází výstavby pomáhá také pro pozdější řešení různých reklamací jako doklad o provedené práci.

V případě projektu Visionary bylo celkem pořízeno v průběhu výstavby téměř 14 tisíc takových záznamů, kde každý byl podrobně popsaný a zdokumentovaný před i po odstranění závady. Pracovníkům na stavbě ušetřil takový nástroj velké množství času, který by jinak trávili u počítače stahováním fotek a přepisováním každé události do e-mailů a rozposíláním na zodpovědné osoby, o ztrátě informací nemluvě.

Díky dobře zadaným požadavkům na tvorbu informačního modelu a z toho vycházející projektové dokumentace nebo databázového systému se zvyšuje kvalita realizovaných staveb, které pak byly oceněny certifikáty jako Breeam či Leed Platinum. Pro další projekty se jak tento databázový systém, tak i mobilní zařízení na stavbách staly standardem.

Projekt Praga Studios – je moderní sedmi patrová administrativní budova v areálu bývalé autoopravny v pražském Karlíně s pokročilými technologiemi a službami o celkové ploše téměř 12 tisíc metrů čtverečních. mezi technologické inovace tohoto projektu patří použití ekologických materiálů při výstavbě, moderní technologie zajišťující menší spotřebu pitné vody (až o 30 %), vybavení senzory CO2 a tím kvalitní řízení přívodu čerstvého vzduchu, a využití dešťové vody k zavlažování zahrady a zelené střechy.

Mezi inovace v oblasti informačního modelování staveb je zejména propojení časového harmonogramu výstavby a částečně také sledování nákladů na výstavbu čistě pomocí informačního modelu. Díky jasnému označení jednotlivých elementů a skladeb a správnému vykreslení dle zadávacích podmínek je možné pak při naceňování využívat přímo data z informačního modelu a tím i rychle reagovat na veškeré změny týkající se návrhu.

Pokud se tedy investor rozhodne pro změnu návrhu již v průběhu projektu, nevyvolá taková změna sérii přepracování a přepočítávání hodnot, respektive při zvažování více variant návrhu šetří takovýto postup velké množství práce a času a tím tedy i financí.

Informační model stavby (BIM model) – Praga Studios

BIM model – Praga Studios

Projekt Port7 – jeden z největších budoucích projektů za posledních několik let, v současné době v přípravě realizační dokumentace. Administrativní budova v pražských Holešovicích na břehu Vltavy o rozloze 48 tisíc metrů čtverečních s veškerou občanskou vybaveností včetně malého přístavu. Součástí projektu jsou dále budovy určené pro rezidenty a hotel.

Mezi zajímavé inovace v informačním modelování jistě patří využití společného datového prostředí (CDe), které je srdcem celého procesu a středobodem veškeré komunikace a výměny dat. Každý účastník přípravné a realizační fáze stavby má podle své role přístup pro potřebné dokumenty a podklady. Proces připomínkování projektové dokumentace v přípravě se sjednocuje se zaznamenáváním vad a nedodělků v realizaci na stavbě veškerá komunikace je zaznamenána na jednom místě.

BIM v projektech rezidenční výstavby

Projekt Port Karolína A, B, C, D – rezidenční projekt v pražském Karlíně rozdělený do 4 etap, kde dohromady nabízí téměř 600 bytových jednotek od velikostí 1+kk po velkorysé 5+kk s praktickými lodžiemi nebo velkými terasami.

V rámci rozširování digitalizace na projektech je zde používán systém QR kódu ve spojení s naším databázovým
systémem pro usnadnění orientace na projektu a zadávání příslušných poznámek, vad a nedodělků do správných bytových jednotek. Při procházení tak rozlehlého objektu tedy není nutné hledat v plánech, ve které budově, sekci ci patře, ale po načtení kódu je uživatel automaticky přirazen na správné místo.

Projekt Čtvrť Emila Kolbena – dvouetapový rezidenční projekt v těsné blízkosti Rokytky v pražských Vysočanech s více než 260 byty odkazující na životní dílo a rodinu Emila Kolbena. Využití informačního modelu dostalo na tomto projektu i trochu jiný než jen technický kabát. Pro lepší orientaci a představu zákazníku o nabízených bytových jednotkách byla připravena možnost jejich prohlídky ve virtuální realitě.

Cílem je nahradit vzorové byty a umožnit zákazníkum prohlídku dispozice a interiéru bytu dávno před tím, než je samotný projekt realizován. Virtuální realitu, v menším měřítku, využíváme i na projektech komerční výstavby. Přidanou hodnotou je jistě i možnost změny materiálu podlah a stěn (např. výběr mezi kobercem, dřevěnou podlahou či dlažbou) přímo při procházení objektu. Obecně je virtuální realita velkým pomocníkem spíše pro prezentaci jednotlivých projektů než technickým nástrojem pro koordinaci.

Virtuální realita – Čtvrť Emila Kolbena 2 – B, C

BIM v projektech dopravního stavitelství

Jedním vybraným příkladem za všechny je projekt D1 Budimír-Bidovce, který jsme v rámci obchodní jednotky Skanska Central Europe realizovali. Celková dálka dálnice je 14,4 km s napojením na rychlostní silnici R2/R4 v délce 1,1 km. Investiční náklady na tuto stavbu přesáhly 5 mld. Ke. Na projektu bylo využito společné datové prostředí (CDE).

Pro hlavní trasu, obslužné komunikace, mostní objekty, vybavení komunikace, inženýrské síti, staveništi, včetně mobilních betonáren a dočasných podpurných konstrukcí mostních objektů byl vytvořen informační model stavby. Ten byl využíván týmem výstavby pro přípravu projektu a jeho řízení. Nedílnou součástí je použití těchto dat v řízených a naváděných (GNSS/UTS) stavebních strojích a použití laserscanningu.

Mimo flotilů stroju vybavených technologiemi, které informační model stavby využíval pro přesné provádění zemních prací, vozovkových vrstev a inženýrských sítí, jsme pro účely tohoto projektu a jeho mapování pořídili mobilní laserscan. Projekt Budimír–Bidovce byl z pohledu použití metody BIM jedinečný v celé řadě aspektů. Na projektu byl pilotně ověřován systém pro určení polohy v mobilních zařízeních týmu stavby (tabletech) v informačních modelech. Projekt byl v prosinci 2019 zprovozněn.

Informační model stavby (BIM model) – D1 Budimír – Bidovce

Skanska digital engeneering

Dnes již máme veškeré jednotlivé procesy nastavené jako standardy při nově začínajícím projektu a stále se snažíme posouvat hranici dále, a to i prostřednictvím Skanska Global BIM HUB. Skupiny, která rozvíjí digitalizaci a použití metody BIM napříč trhy, na kterých je Skanska přítomna. I když jsme jistě ušli velký kus cesty, stále je toho mnoho před námi a věříme, že si Skanska udrží pozici leadra na trhu s inovacemi ve stavebnictví i nadále.

K tomu přispívá spolupráce s technickými univerzitami na výzkumné činnosti a dále formou různých přednášek a workshopů a studentských odborných činností. Katalyzátorem inovativních metod a zavádění efektivních postupů u komerčního, rezidenčního i dopravního stavitelství je také sdílení zkušeností uvnitř expertní mezinárodní skupiny Skanska BIM Expert Group podílející se na projektech v rámci celé skupiny (Anglie, USA, Švédsko, Norsko, Polsko atd.), a sdílení dobré praxe z různých typů projektů s kolegy.

Jak vyplývá z výše popsaného, informačnímu modelování a celkově digitalizaci stavebnictví se věnujeme již několik let a máme za sebou množství různých projektů (od roku 2013), kde jsme jednotlivé postupy aplikovali v praxi a vyzkoušeli tím i mnoho dobrých a efektivních postupů, ale také některé slepé uličky, rozhodli jsme se nenechat si tyto nabyté zkušenosti jen pro sebe, ale jít s „kůží na trh“.

Od roku 2018 jsme držiteli certifikátu kvality pro „Poradenství a podporu v oblasti použití metod BIM a VDC.“ Pro mnoho externích klientů jsme neocenitelným průvodcem ve světě digitalizace a pomocníkem pro orientaci v tvorbě zadávacích podmínek a pro kontrolu jejich dodržování a plnění jak v průběhu přípravy projektové dokumentace, tak i ve fázi realizace. Často jsme klienty oslovováni s požadavkem, že by chtěli také „ten BIM“ ve svém projektu a co je potřeba pro to udělat. Tímto procesem umíme zákazníky provést, tak, aby ve výrazně kratším čase došli do předpokládaného cíle.

S přesahem do světa

Obdobná praxe je dnes uplatňována na dalších stavbách v Česku, Polsku, Slovensku, Rumunsku a Maďarsku v rámci obchodní jednotky Skanska Central Europe. Mezi další příklady lze uvést stavby Equilibrium, Campus 6, Nordic Light, D11 0–8,0 km, D1 Přerov – Lipník, Modernizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov, Rekonstrukce runway na Letišti Václava Havla v Praze, rekonstrukce ulice Ocelkova a mnoho dalších.

Z uvedených zkušeností je patrné, že práce s daty, použití informačních modelů, řešení agend ve stavebnictví prostřednictvím databázových a jiných softwarových nástrojů je dobrou praxí na projektech pozemního a dopravního stavitelství. Tyto zkušenosti jsou potvrzeny realizovanými projekty zde uvedenými, kde byla využita metoda BIM v rámci obchodní jednotky Skanska Central Europe. Neocenitelným přínosem má v této oblasti naše nadnárodní působnost a skupiny věnující se sdílení know-how napříč společností.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*