Technologie

Společnost STRABAG: přinášíme BIM a digitalizaci na stavbu

Při procesu zavádění moderních technologií do běžného života stavebních projektů je důležité zvolit vhodnou strategii. Součástí této strategie musí být jasně definované úkoly a milníky. Naším cílem jsou plně digitalizované stavby s důrazem na produktivitu a transparentnost ve standardizovaném prostředí. Tento proces není jednoduchý a klade před nás spoustu překážek a výzev. Značnou část cesty k plně digitální stavbě už ovšem máme za sebou a získané zkušenosti přenášíme do dalších projektů.

Klíčovou strategií koncernu STRABAG na cestě za plně digitalizovanou stavbou se stal tzv. Use Case management (UCM). UCM nám pomáhá definovat cíle našich pilotních projektů a je podrobně definován v Plánu provádění BIM (BEP). Nedílnou součástí strategie vystavěné okolo UCM je BIM2Field, který lze popsat jako proces pro vyplnění či přemostění mezer mezi digitálním a skutečným světem stavebních zakázek. Díky tomuto procesu jsme schopni opustit akademické debaty a BIM a digitalizaci přiblížit běžným uživatelům.

Startovní pozice

Abychom mohli výše popsané uplatnit nejenom na pilotních projektech, musíme mít i vhodné podmínky. V České republice máme velice dobrou startovní pozici pro modernizaci stavebního průmyslu. Máme k dispozici moderní mobilní datovou síť a sítě permanentních stanic GNSS (státní CZEPOS a soukromé VRS-NOW, TopNET). Díky této technické infrastruktuře si můžeme dovolit zavádět řešení, jejichž předpokladem je dostupnost kvalitního datového spojení a přesnost určení polohy a výšky na stavbě.

Naší velkou výhodou je zájem státu a příslušných státních organizací (ČAS, SFDI) vytvořit potřebné metodiky a harmonizovat relevantní normy (ČSN EN ISO 19650, 16739…). S ohledem na naše zkušenosti ze zahraničí je třeba tento přístup ocenit, neboť není vždy samozřejmostí ani v zemích na západ od našich hranic.

Společné datové prostředí Trimble Connect

Mobilní datové sítě

Nezbytnou součástí moderních metod řízení projektů jsou i vhodně integrovaná společná datová prostředí CDE. Tyto soubory propojených nástrojů jsou přímo závislé na kvalitě a dostupnosti datových sítí. Nelze se spokojit s tím, že se potřebná data nahrají v kanceláři do mobilních zařízení, jako jsou chytré telefony nebo tablety, a na stavbě pak budou používána pouze lokálně uložená data. Takový přistup by v některých případech mohl vést k narušení pro nás zásadního principu zdroje jedné pravdy. Nemluvě o tom, že ne všechna technická řešení na trhu jsou v případě absence mobilní datové sítě schopna do cloudových úložišť přenést dodatečně všechna požadovaná metadata.

Zároveň bychom se připravili i o budoucí zamýšlený rozvoj různých zařízení, čidel a měřících stanic, které využívají tzv. IoT (Internet of Things – internet věcí). I tato technologie nám umožní překonat některé nedostatky při vyplňování mezer mezi různými zařízeními a společným datovým prostředím.

GIS

Geodezie jako základ

Přenést digitální model na stavbu nám pomáhají rovněž nástroje digitální geodezie, jako jsou zařízení pro rozšířenou realitu (AR) nebo strojní 3D GNSS navádění. V případě kvalitní polohové sítě jsme schopni s vynaložením minimálních nákladů přinést digitální modely stavby do zařízení pro AR, měřících zařízení (robotické totální stanice a rovery) a do strojního vybavení, jako jsou bagry, gradery, dozery, ale i finišery.

Tyto nástroje nám umožňují dosahovat požadovanou přesnost při realizaci konstrukcí. Našim technikům přitom zároveň pomáhají šetřit čas a zvyšovat produktivitu práce, což má pozitivní přínos i pro ekonomický výsledek projektu. Ekonomické výhody těchto řešení již máme v dostatečné míře ověřeny na pilotních projektech, které prokázaly smysluplnost investic do rozvoje technologií i odborného rozvoje zaměstnanců v této oblasti.

Trimble SiteVision (AR – zprostředkovaná realita)

I cesta může být cíl

V procesu modernizace se na našich pilotních projektech ukázalo jako zásadní nebát se zkoušet nové postupy a nástroje. Ne vždy bylo zkoušené řešení shledáno jako použitelné v běžné praxi a museli jsme začít hledat jiné, vhodnější. Nicméně i tyto zkušenosti nám pomohly vytvořit fungující tým odborných pracovníků, kteří jsou schopni reflektovat výzvy dnešní doby a přinášet efektivní řešení do každodenního života stavby.

Úkolem této sítě expertů je právě vyplňovat mezery mezi tvůrci dat a stavbou a co nejjednodušším způsobem za vynaložení minimálních nákladů přinést BIM a digitalizaci do každodenní reality stavebních projektů. BIM a digitalizace se v nezkušených rukou bez náležitého know-how mohou stát noční můrou pro všechny účastníky projektu a přínosy, které nabízí využití dronů, laserových skenerů, společného datového prostředí nebo BIM modelů, pak mohou přijít vniveč a v nejhorším případě i odradit účastníky projektu od jejich dalšího využití.

Karel Vonka, ředitel odboru BIM a digitalizace, STRABAG a.s.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*