Technologie

V Praze roste první železniční dálnice

Stavba uvolní velké plochy pro další rozvoj širšího centra Prahy. Cestující ocení zvýšení komfortu přepravy a vznik nových dopravních terminálů. Například Vršovice se díky podchodům a nadchodům stanou mnohem prostupnější oblastí

Modernizace trati mezi Vinohradskými tunely a Hostivaří je považována za železniční stavbu desetiletí, promění totiž dvoukolejnou trať na první čtyřkolejnou železnici v Česku. Stavbu pro Správu železnic realizuje sdružení frem Metrostav a.s., Swietelsky Rail CZ s.r.o., SMP CZ, a.s. Projekt vyhotovil SUDOP PRAHA a.s. Na hostivařském koridoru už mají stavbaři za sebou dvě třetiny realizace projektu. Větší část kolejí byla zprovozněna, nové zastávky jsou v hrubé stavbě.

„Mezi hlavním nádražím a Hostivaří se rodí železniční dálnice s mimořádnou kapacitou pro příměstskou, dálkovou i nákladní dopravu. Cestující a obyvatelé Prahy však ocení spíše zvýšení komfortu přepravy, vznik nových dopravních terminálů s mnoha přestupními vazbami a také několikanásobné překonání územní bariéry, kterou až dosud tato trať reprezentovala. Díky podchodům a nadchodům se třeba Vršovice stanou mnohem prostupnější oblastí,“ uvádí generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Generální ředitel Metrostavu Jaroslav Heran.

„Momentálně je to největší dopravní stavba v Praze, proto mě velmi těší, že navzdory náročným podmínkám se našemu týmu daří plnit harmonogram. Velkou výzvou je pro nás nejen pandemie a její dopady, ale také skutečnost, že tak rozsáhlý projekt budujeme prakticky bez přerušení provozu. S nadsázkou říkám, že rušíme staré koleje hned poté, co po nich projede vlak, a zakládáme nové těsně před tím, než projede další.“

Jednatel společnosti Swietelsky Rail CZ Pavel Pechač ještě upřesňuje: „Stavba vyniká množstvím dodatečných změn, které však prospějí konečnému výsledku. V této souvislosti bych jmenoval například doplnění čtvrtého ostrovního nástupiště ve stanici Praha-Vršovice a přístupové lávky.“

Co nového koridor nabídne

Koridor přinese Pražanům dvě nové zastávky. Zatímco zastávka Praha-Zahradní Město propojí vlakovou dopravu s tramvajovou a autobusovou a bude zahrnovat i terminál s čekárnou a odbavovacími prostory, zastávku Praha-Eden ocení zejména fanoušci Slavie, protože se nachází v blízkosti stadionu. Nabídne však také přestup na hlavní autobusovou trasu z Jižního Města na Vinohrady.

Stavba zahrnuje modernizaci železniční stanice Praha-Vršovice. Nádraží se promění v bezbariérový dopravní uzel s novým podchodem, který bude prodloužen až do Nuslí. Projekt uleví obyvatelům Strašnic, počítá se zrušením dvoukolejné trati vedoucí hustou zástavbou v této lokalitě.

Obnova osmi mostů

Stavba v délce šesti kilometrů navazuje na IV. tranzitní železniční koridor ze směru od Českých Budějovice; traťový úsek Praha Hostivař – Praha hl. n. je vstupem do uzlu Praha. Pro mimoúrovňové křížení tratí a tratí s městskými komunikacemi je třeba rekonstruovat osm mostů a tři propustky. Mimořádně náročný je most na křížení tratí Praha Hostivař – Praha hl. nádraží s tratí Praha Malešice – Praha hl. nádraží v blízkosti areálu firmy Trelleborg (dříve Mitas) a trakční měnírny Třešňovka. Nemalé omezení přináší i přilehlý VKP Mokřady.

Další most přes ulici Průběžnou vytvoří společně s poměrně vysokými opěrnými stěnami prostor pro zkapacitnění komunikace. Nelze opomenout ani rekonstrukci mostní konstrukce přes ulici Vršovickou nad tramvajovou tratí.

Nové železniční stanice

V Praze vznikne také nová železniční stanice Zahradní Město. Umístěna bude v prostoru vjezdové skupiny zrušeného seřaďovacího nádraží Praha-Vršovice. V železniční stanici dochází k souběhu dopravy dvoukolejných tratí Praha Hostivař – Praha hl. n. a Praha Malešice -Praha hl. n. s další dopravou směrem na Krč. Železniční stanice bude mít jedno ostrovní nástupiště a dv boční nástupiště v délce 350 m.

Další novou zastávkou bude Praha – Eden. Zde se dokončují dvě vnější a jedno ostrovní nástupiště délky 220 m. Přístup zajistí nový podchod se zastřešenými rampami.

K provozu nových tratí se budují technologické objekty na zastávkách Zahradní Město, Eden a ve Vršovicích. Neméně významným objektem pak je trakční měnírna na Zahradním Městě, která nahradí trakční měnírnu Třešňovka. Tento objekt je napájen z distribuce PRE 110 kV.

Modernizace nádraží ve Vršovicích

Železniční stanice Praha-Vršovice prochází celkovou rekonstrukcí. Zahrnuje i vybudování podchodu pod kolejemi, který propojí Nusle a Vršovice. Nejprve bylo ve stanici zrušeno kolejiště nákladového obvodu, na jeho místě se buduje nové ostrovní nástupiště. Ostatní dvě ostrovní a jedno vnější nástupiště u výpravní budovy budou rekonstruována.

Železniční stanice Vršovice

Postup výstavby

Realizace probíhá od července 2018. Nejdříve byly sneseny zbytné koleje seřaďovacího nádraží Vršovice a odstraněny mostní konstrukce. Poté se budovalo odvodnění, propustky a nové mosty. Do stávající tratě Praha-Hostivař – Praha hl. n. byly vloženy provizorní výhybky a upraveno trakční vedení. Dále probíhaly práce na železničním spodku a na železničním svršku koleje č. 102. Tato nová kolej, provizorně zapojená do čekací koleje na Zahradním Městě, převedla v únoru 2019 dopravu tratě Praha-Malešice – Praha-Vršovice a umožnila výjezd z ONJ. Následně byly sneseny koleje tratě z Malešic a mostní konstrukce přes ulice Průběžná, V Korytech a U Vršovického hřbitova. Na uvolněném prostoru pokračují práce na odvodnění, železničním spodku, objektech mostů a podchodu na Zahradním Městě a v Edenu.

Stavební činnost v železniční stanici Vršovice probíhá od května 2019: nejprve bouráním kolizních objektů a snesením zbytných kolejí, přístřešků, třetího nástupiště a části podchodu. Ve vzniklém prostoru bylo vybudováno odvodnění včetně retenční nádrže, podchod a rampy na čtvrté nástupiště, přístřešek a nástupiště. Na železničním spodku a svršku pokračovaly práce přes nové mosty, ulice Otakarova a Botič k hlavnímu nádraží a most přes ulice Bartoškova a Nad Vinným potokem na Krč, odstavné nádraží jih a do depa. Tyto koleje byly uvedeny do provozu s grafikonem v prosinci 2019.

Od února do dubna 2020 pokračovala pokládka výhybek a kolejového roštu směrem k Edenu. K poslednímu dubnu byly v úseku Zahradní Město – Eden uvedeny do provozu koleje č. 201, 203 a 207, průjezdné kolem nástupištních hran. Následně probíhaly práce na železničním spodku a svršku čekacích kolejí Zahradní Město, na koleji č. 103 přes most nad potokem Botič směrem k hlavnímu nádraží a dopojení koleje č. 921 přes most ulice Bartoškova, Nad Vinným potokem. Toto propojení bylo uvedeno do provozu před letními prázdninami.

V současné době se dokončují práce na odvodnění, železničním spodku a mostech mezi Hostivaří a Zahradním Městem, na střední části podchodu ve Vršovicích, mostech Otakarova a Botič. Další práce pokračují na nástupištích ve Vršovicích a v zastávce Eden.

V žst Zahradní Město a Vršovice byla zahájena pokládka výhybek Zprovoznění úseku Praha-Hostivař – Praha-Zahradní Město a dvojkolejně v úseku Zahradní Město – Praha-Vršovice včetně zastávky Eden se uskuteční v letošním roce ke změně grafikonu k 13. 12. Stavba bude pokračovat i v roce 2021. Na podzim má být zprovozněn přestupní uzel Zahradní Město a poslední etapa v železniční stanici Vršovice.

Technické údaje
Název stavby: Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n.
Lokalita: Praha Hostivař – Praha Zahradní Město – Praha Eden – Praha Vršovice – Praha hl. n.
Plánovaná doba výstavby: červen 2018 – říjen 2021
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dodavatel: Metrostav a.s., Swietelsky Rail CZ s.r.o., SMP CZ, a.s.
Projektant: SUDOP Praha a.s.
Náklady: Projekt je spolufinancován EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Předpokládaná výše nákladů na stavbu je 5 361 916 009 Kč. Míra podpory EU je 82,14 % ze způsobilých nákladů, výše dotace činí 110 309 931 eur, tedy zhruba tři miliardy korun. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Ing. Zbyšek vozarik, Metrostav a.s., hlavní koordinátor stavby

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*