Technologie

V údolí Vltavy se buduje nová část Modřan

Stavbaři z Metrostavu, divize 3, se loni na začátku léta přesunuli do pražských Modřan na staveniště, které se objevilo v místě dřívějšího brownfieldu. V neobydlené lokalitě mezi tramvajovou a železniční tratí se začaly stavět první domy budoucího rezidenčního komplexu. Brownfield v sousedství golfového hřiště a hlavní pražské cyklostezky se tak promění v atraktivní čtvrť s byty umístěnými v ekologicky šetrných budovách s certifikací BREEAM.

V nové čtvrti bude po dokončení zhruba 800 bytů. Projekt s názvem Zahálka počítá s výstavbou bytových domů na uměle vytvořené terénní vyvýšenině. Na ploše o velikosti Václavského náměstí vyroste sedm soliterních výškových budov. Všechny budou mít společnou základnu a budou propojeny v prostoru podzemních podlaží. Převážná část suterénů bude sloužit jako parkovací plocha s umístěním sklepních kójí pro majitele bytů. Bude zde i technické zázemí domu.

Už na podzim roku 2018 se začalo s úpravou terénu na pozemcích, které do té doby hyzdily skládky a polorozpadlé zbytky dřívější průmyslové výroby. Zemní práce provedl přímý dodavatel investora, firma Ptáček, železobetonové konstrukce realizovala firma Průmstav. Stavbaři Metrostavu převzali dílo loni v červenci.

První dvě věže

Vlastní výstavba byla rozdělena do několika etap. Ta nynější zahrnuje výstavbu prvních dvou bytových domů (F a G) spojených prostorem tří podzemních podlaží. Věžový dům F bude mít 12 nadzemních podlaží, věž G dosáhne se svými 14 nadzemními patry do výšky 39 m. V obou domech vznikne celkem 240 nových bytových jednotek.

Během loňských prázdnin se na stavbě dokončily vyzdívky suterénu, pak probíhaly instalace rozvodů TZB a montáže tepelné izolace. „Stavba obou objektů probíhá kontinuálně, s dokončením se počítá letos v prosinci,“ říká vedoucí projektu Ing. Jan Krajdl a dodává: „Technicky se jedná o vcelku běžnou stavbu, výjimečné jsou hliníkové stínicí prvky a zejména hliníkové prosklené konstrukce typu bay window na balkonech zvětšujících vnitřní prostor bytů.“

Proměna brownfieldu na atraktivní čtvrť

Investor i architekti se u tohoto projektu snaží naplnit cíl vybudovat co možná nejvyšší počet bytů s výhledy na Vltavu a okolní kopce. Podřídili tomu celkový koncept návrhu obytného souboru na vyvýšené platformě, kde rozmístili jednotlivé věže.

„Spolupráce s investorem je dobrá, i když každý z domů má jiného architekta. Objekt F se staví podle návrhu slovinské společnosti Bevk Perovič Architekti, takže při řešení detailů musíme počítat s delší reakční dobou,“ připomíná Jan Krajdl.

Karlín Group a Horizon Holding v tomto projektu spojily své zkušenosti s revitalizacemi brownfieldů se třemi architektonickými ateliéry – Bevk Perovič Architekti (Slovinsko), Under-Construction Architects (Česko) a Yashar Architects (Izrael). Na tvorbě krajinářské architektury se podílí Atelier Flera.

Jan Ludvík, generální manažer společnosti Karlín Group, při prezentaci projektu pro veřejnost v Modřanském biografu upřesnil: „Projekt je v souladu s územním plánem a také s aktuální politikou hlavního města Prahy, která vítá stavby právě na brownfieldech; nechce město rozšiřovat do zelených ploch na okraji. Bylo tu zanedbané území plné zpevněných ploch nebo polorozpadlých průmyslových a skladových areálů. Součástí projektu jsou investice do veřejné infrastruktury. V dalších etapách projektu vznikne například veřejný park s dešťovou usazovací nádrží či mateřská škola. Polovina všech pozemků v rámci projektu bude ozeleněna. Jsou navržena velkorysá veřejná prostranství, která transponují zeleň od řeky směrem do urbanizované části Modřan a v opačném směru umožňují tok lidí z Modřan k řece.“

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*