Technologie

Víme, proč nám záleží na vysokém standardu

Každá zakázka se ve společnosti VEKRA od začátku řeší jako projekt na klíč s jistotou záruky dlouhodobé životnosti a servisu

Kvalitní okno musí mít potřebnou pevnost, odolnost, těsnost, odpovídající míru ochrany proti násilnému vniknutí, někdy také zvukovou izolaci. Jak ale toho všeho dosáhnout a nevybrat špatně?

„Jakékoliv okno, ať už dřevěné, dřevohliníkové, hliníkové či plastové, musí k tomu, aby dobře sloužilo, splňovat řadu podmínek a bez obtíží projít náročnými testy. To, co se může zdát výjimečné, musí být pro kvalitní výrobce standard,“ uvádí Milena Tomčíková, produktová manažerka značky VEKRA. Na detailech, které laik na první pohled nepozná, je možné snížit cenu okna tak, aby byla příznivější, ale vzhledem ke snížené kvalitě provedení pak uživatel oken na nižší standard doplatí.

S kolíky se nespokojíme

Jednou z požadovaných vlastností každého okna je jeho odolnost. U dřevěných oken závisí zejména na tom, jak jsou k sobě dřevěné díly spojovány. Existují totiž dva způsoby – spoje čepové a kolíkové. Kolíkové spoje fungují ve výrobě oken tak, že se na krajích jednotlivých dílů rámů a okenních křídel navrtají otvory a všechny části se pak spojí drobnými dřevěnými kolíky potřeným lepidlem.

Tyto spoje jsou výrazně jednodušší, a proto i levnější z pohledu výroby. Cena takto vyrobeného okna pak může být nižší. Ovšem děje se tak na úkor pevnosti a odolnosti okenního rámu. Značka VEKRA proto tento typ spojů nepoužívá. Místo nich si zvolila cestu spojů čepových.

„Čepové spoje jsou výsledkem přesného obrábění dřevěných hranolů. Jde o tvarované plochy, které zapadají a lepí se přesně do sebe. Díky tomu, že je dřevo spojeno celkově větší plochou spoje, jsou čepové spoje výrazně pevnější než spoje kolíkové, ani po čase se neuvolňují. Do konstrukce okna tak nezatéká,“ vysvětluje rozdíly ve spojích Milena Tomčíková z VEKRY.

Čepové spoje se lepí přesně do sebe. Jsou tak výrazně pevnější než spoje kolíkové, ani po čase se neuvolňují.

Oknem se zpátky nedostane!

Dostatečně pevná okna musí být také odolná proti vypáčení. A zde hraje hlavní roli celoobvodové kování. Jde o poměrně složitý mechanismus, který umožňuje ovládat i velké okno nebo balkonové dveře jen jednou kličkou. K tomu, abychom nezvaným hostům zabránili okna otevřít, slouží bezpečnostní uzamykací body – čím více jich na oknech máme, tím lépe.

V uzavřeném stavu je okenní rám spojen s křídlem dvěma typy tzv. uzavíracích a uzamykacích bodů. Zatímco v uzavíracích bodech čep na křídle jen dosedne k protikusu na rámu, uzamykací body jsou propracovanější.

„Uzamykací body jsou bezpečnostní a dávají oknu větší odolnost proti vypáčení. Na rámu se totiž nachází speciální uzamykací bezpečnostní kámen, do kterého při zavření pevně zapadne čep hřibového tvaru na křídle okna. Křídlo je tak v tomto místě pevně spojené s rámem,“ upřesňuje Milena Tomčíková.

Obecně platí, že čím více je na okně uzamykacích bodů, tím je okno bezpečnější. Běžně jsou ovšem okna vybavena pouze jedním bezpečnostním uzamykacím bodem, který by okno mělo mít v horní části, pokud má polohu ventilace. Někteří výrobci nabízí i okna zcela bez bezpečnostních uzamykacích bodů, což samozřejmě umožní snížit jejich cenu.

U VEKRY se ovšem s tímto jednáním nesetkáme. „Standardem pro všechna naše okna jsou tři bezpečnostní uzamykací body. Pro zajímavost, čtyři bezpečnostní body spolu s několika dalšími detaily podporujícími mechanickou odolnost okna již můžeme považovat za vyšší třídu bezpečnosti, kterou lze podle normy certifikovat,“ říká o zabezpečení oken VEKRA Milena Tomčíková.

Kování bezpečnostního rámu

A co vydrží sklo?

Pro bezpečnost okna je důležitá také síla skleněných tabulí. Nepsaným standardem pro všechny výrobce v ČR je tloušťka 4 mm, nicméně to platí pouze u oken běžné či menší velikosti. Od určitých rozměrů, ve vyšších patrech budov nebo v oblastech, kde je větrno, by okenní tabule měly mít i větší tloušťku.

V popsaných případech je totiž nutné řešit tzv. statiku zasklení, kdy se parametry oken přizpůsobí podmínkám v místě, kde budou sloužit. U levných oken lze na zasklení výrazně ušetřit, stačí zvolit menší tloušťku tabulí, případně statiku zasklení neřešit. Když pak ale dojde k nehodě, může to představovat nepříjemné, někdy i nebezpečné překvapení.

„VEKRA má své interní technické předpisy pro statiku zasklení vytvořené ve spolupráci s dodavateli. Podle nich určujeme tloušťku skleněných tabulí, aby okno s jistotou vydrželo všechny vlivy, kterým může být vystaveno,“ vysvětluje postup při konstrukci Milena Tomčíková a dodává: „Samostatnou kapitolou je pak bezpečnostní zasklení, u kterého jsou již z výroby mezi skleněnými tabulemi integrovány speciální bezpečnostní fólie. Zvyšují odolnost proti rozbití a zároveň brání poranění při nehodách. Bezpečnost oken totiž musíme řešit jak s ohledem na násilné vniknutí, tak ochranu dětí.“

Ticho a klid

Pokud potřebujeme interiéry chránit před hlukem, zejména z dopravy poblíž rušné ulice, nepomůže pořízení trojskel. Častý omyl laiků, že trojsklo chrání před hlukem lépe než dvojsklo, s sebou může nést i další problém. Pokud je hluk spojen s mechanickými otřesy, například z těžké nákladní dopravy, může prostřední skleněná tabule v trojskle vibrovat. Pro zvukovou izolaci je třeba zvolit okno s akustickým sklem.

„Pro dosažení vyššího útlumu hluku se používá speciální zasklení s různě silnými skleněnými tabulemi,“ uvádí Milena Tomčíková a dodává: „Lepší zvukově izolační vlastnosti mají okenní profily s větší stavební hloubkou, u plastových oken pak profily se středovým systémem těsnění, tedy opatřené třemi těsněními po obvodu oken. Zvukově izolační zasklení má větší hmotnost než běžné zasklení, proto je při konstrukci takových oken nutné zvážit i tyto parametry a přizpůsobit jim velikost křídel, nosnost kování, ale také třeba podmínky při manipulaci na stavbě.“

Test mechanické odolnosti okna pomocí medicimbalu

Správné těsnění

Aby okny neprotahovalo, musí mít po obvodu těsnění. I zde jsou důležité detaily, ve kterých se mohou okna různých výrobců lišit. Tyto rozdíly pozná i laik. „Například u dřevěných oken těsnění v rozích speciálně nastřiháváme, aby se v rohu nehromadil materiál. To totiž může vést k nedokonalému těsnicímu efektu a případně i k nežádoucímu vyklouznutí těsnění z drážky,“ vysvětluje Milena Tomčíková.

U plastových oken se vyplatí bližší pohled na obvodová těsnění. Levná okna mohou mít v rozích těsnění svařené spolu s profilem. VEKRA zde naopak zavedla jako standard ruční natahování dorazového těsnění. U oken se svařeným těsněním se výroba zlevní o jeden krok, který představuje úsporu na pracovní síle.

Problémem ale může být tvrdá „pecka“ v rohu, která brání dokonalému dosednutí rámu a křídla, a kolem které může protahovat. Výměnu svařovaného těsnění by měl provést odborník, zatímco u ručně natahovaného těsnění to zvládne i laik.

Správná montáž

Sebelepší okna nemohou plnit svůj účel, pokud nejsou správně namontována. VEKRA má týmy montážníků, které si několikrát do roka proškoluje, a také tým montážních techniků, ti kontrolují práci montážníků v terénu. Takové kontroly provádí mezi výrobci oken na českém trhu VEKRA jako jediná. Neméně důležité je i to, že VEKRA pečlivě testuje a vybírá veškeré materiály, které se při montáži používají.

„Správná montáž vyžaduje nejenom precizní fixaci oken, je třeba dbát i na ochranu připojovací spáry, tedy prostoru mezi rámem okna a ostěním. Montážní pěna, kterou se tento prostor vyplňuje, totiž může vlivem vlhkosti degenerovat. Dochází pak k ochlazování zdiva kolem oken, kondenzaci vlhkosti a ke vzniku plísní. Společnost VEKRA proto používá pro ochranu montážní pěny vnitřní a vnější ochranné fólie. Ze strany interiéru jde o parotěsnou fólii, její hlavní vrstvu tvoří hliníková vložka, jež zabraňuje průniku vzdušné vlhkosti z interiéru do prostoru připojovací spáry. Zjednodušeně lze říci, že hliníková fólie působí pro vlhkost jako dokonale odrazivé zrcadlo. Ochranná fólie z exteriérové strany pak propouští vlhkost z připojovací spáry ven. Vnější ochranné fólie jsou zároveň vodotěsné, díky tomu brání vnikání srážkové vody do prostoru spáry z venkovní strany,“ upřesňuje Pavel Kašpar, manažer oddělení montáží VEKRA.

„Každá naše zakázka se od začátku řeší jako projekt na klíč s jistotou záruky dlouhodobé životnosti a servisu v případě potřeby. Nechceme se totiž spokojit jen s tím, že našim klientům předáme prvotřídní výrobky. Zajišťujeme pro ně také stejně prvotřídní služby, a dobře víme, proč to děláme,“ dodává Jan Tušl, generální ředitel značky VEKRA.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*