Technologie

Zateplovací systém s dekorativním obkladem

Realizace Baumit Ceramic v Drážďanech

Výhody zateplovacího systému není třeba připomínat, hlavní motivací pro investory jsou výrazně nižší náklady na vytápění domu. Běžné zateplovací systémy umožňují různé povrchové úpravy. Co ale dělat v případě, pokud je požadavkem finálního povrchu keramický dekorativní obklad? Baumit nabízí brilantní řešení v podobě zateplovacího systému Baumit Ceramic.

Ještě před rokem byste název celého zateplovacího systému ETICS Baumit Ceramic hledali v produktových materiálech předního výrobce stavebních materiálů marně. To ovšem neznamená, že by toto řešení nebylo u výrobce k dispozici vůbec.

„Pouze vlivem aktuální certifikace došlo ke sjednocení názvu s rakouským originálním systémem Baumit Ceramic, ale české realizační firmy dobře znají původní označení tohoto zateplovacího systému jako Baumit KERA. Jeho vysoká kvalita tedy zůstává, avšak s novým názvem,“ vysvětluje Ing. Jaromír Žumár, Ph. D., produktový manažer společnosti Baumit.

Možnosti různých izolantů

Baumit Ceramic je určen především tam, kde je podkladem běžné zdivo, monolitický nebo prefabrikovaný beton. Příprava povrchu nevyžaduje speciální péči, je však důležité dosažení bezchybné soudržnosti všech vrstev. To předpokládá zajištění bezprašného, rovného a především vlhkosti zbaveného povrchu. Jako izolant systém využívá nejen minerální vatu, ale také polystyren (EPS-F).

Volba izolantu však závisí na některých faktorech a požadavcích. Ve prospěch minerální vaty rozhodně hovoří nejvyšší třída reakce na oheň A1 (na škále požární bezpečnosti A–F), tedy její maximální odolnost proti působení ohně. V kombinaci se stěrkou a obkladem poté spadá celý zateplovací systém do stále bezpečnostně velmi odolné třídy A2. Právě tato specifická odolnost systému zateplení je normou ČSN 73 0810 vyžadována především u bytové výstavby, a to u vícepodlažních nebo výškových budov.

Zásadní podmínkou je však ve většině případů použití minerální vaty s kolmým vláknem (TR80) s pevností v tahu kolmo k rovině desky 80 kPa. Výjimečně lze použít také minerální vatu s podélným vláknem (TR15), jejíž pevnost v tahu je 15 kPa. Upřednostníme-li však použití minerální vaty před klasickými zateplovacími polystyrenovými deskami, musíme počítat s vyššími výdaji nejen za izolant, ale rovněž za jeho vyšší spotřebu (větší tloušťka vrstvy izolantu vzhledem k vyšší hodnotě součinitele tepelné vodivosti λ [W/m. K]). Minerální vata s kolmým vláknem pro systém ETICS Baumit Ceramic se rozměrově dodává většinou v tzv. lamelách, příkladně o velikosti 1200 x 200 mm.

Ve prospěch tepelně stabilizovaných polystyrenových fasádních desek Baumit StarTherm hovoří kromě výrazně nižší ceny také lepší tepelně izolační vlastnosti polystyrenu. Ten sice sám o sobě spadá v odolnosti proti ohni do třídy E, ale v kombinaci se stěrkou a obkladem se posouvá do třídy B. Realizační firmy zřejmě ocení i lepší manipulaci s tímto tradičním materiálem na stavbě.

Nanášení stěrkové hmoty Baumit StarContact pro vytvoření výztužné vrstvy

Systémy lepení

Odlišnosti mezi oběma typy izolantů hledejme i v systému lepení. Jako lepicí hmotu můžeme využít Baumit StarContact, popřípadě Baumit SupraFix. Při lepení se u polystyrenových fasádních desek Baumit EPS-F používá metoda nanesení obvodového rámečku, doplněná třemi vnitřními terči lepicí hmoty o průměru 120 mm na horizontální ose desky s cílem plochy slepu min. 60 % (u běžných ETICS systémů je tato hodnota min. 40 %). Naopak lamely minerální vaty s kolmým vláknem se lepí na podklad vždy celoplošně pro dosažení větší přídržnosti k podkladu. Technologická přestávka pro zatvrdnutí lepicí hmoty je minimálně 24 hodin.

Výztužné síťoviny

Další postup realizace zateplovacího systému už platí v podstatě pro oba typy izolantů. Po jeho nalepení přichází na řadu kotvení přes sklotextilní armovací síťovinu pomocí šroubovacích hmoždinek. Jejich počet je dán statickým výpočtem při zohlednění jakosti podkladu, avšak jejich minimální počet je 6 ks/m2 a pro oblast nároží 9 ks/m2. Kotvení musí probíhat až do konstrukce obvodového pláště.

Celý systém rovněž umožňuje použití dvou druhů sklotextilních výztužných síťovin. V prvním případě lze použít jednu vrstvu síťoviny Baumit KeraTex s gramáží 343 g/m2, která se vloží do čerstvě nanesené vrstvy stěrky Baumit StarContact a prokotví se pomocí šroubovacích hmoždinek Baumit S, ejotherm STR U 2G s malými zátkami nebo hmoždinek Termoz CS 8. Druhé řešení umožňuje použití dvou vrstev standardní síťoviny Baumit StarTex s gramáží 145 g/m2.

Důležitým doporučením je však využití této varianty pouze v jarních a podzimních měsících. Vyztužené stěrkové vrstvy se totiž musí provádět tak, aby již při mírném zatuhnutí základní stěrky s první vrstvou sítě kotvenou hmoždinkami byla následně provedena vrstva druhá. Ta se již hmoždinkami nekotví, a proto je nutné propojit základní stěrku s oběma sítěmi zavčas, aby nedošlo k jejich pozdější separaci, tzv. zprahnutí. A právě letní měsíce s vysokými teplotami vzduchu a rychlým vysycháním stěrky jsou pro kvalitní propojení obou vrstev síťoviny jistým rizikem.

Certifikované řešení

Pokud požadujeme při použití zateplovacího systému Baumit Ceramic s keramickým a dekorativním obkladem komplexně certifikované řešení, je nutné se při výběru vhodného obkladu zaměřit na sortiment dodavatelů Klinker nebo Ströher, kteří mají v nabídce široké spektrum obkladových keramických pásků. Právě tyto produkty ve spojení se zateplovacím systémem Baumit Ceramic prošly náročnými certifikačními testy a při dodržení technologického postupu lepení se na celek vztahují pětileté záruční podmínky ze strany společnosti Baumit.

Keramické obklady se lepí pomocí flexibilní lepicí malty Baumit Baumacol FlexTop, pro spárování se doporučuje využít cementovou spárovací hmotu Baumit Ceramic F. U spár menších než 8 mm lze použít i spárovací hmotu s označením Baumit Baumacol Pre miumFuge, nabízející až 24 barevných odstínů.

Osazení keramických obkladů a pásků

Také osazení keramických obkladů a pásků na zateplovací systém má svá pravidla. Patří mezi ně například doporučená metoda lepení tzv. buttering– floating, tedy nanesení lepicí hmoty jak na keramický obklad, tak i na příslušný podklad. Mnohem důležitější je při této činnosti přesné stanovení dilatačních spár na celkové ploše obkladu. Ty se provádějí v polích o maximálním rozměru 4 x 4 m nebo menším (podle sdělení výrobce obkladu) a musí být v liniích hlavních změn fasády, tedy například u ostění nebo nadpraží oken a dveří.

Spáry jsou tvořeny pouze v obkladu za použití pružné spárovací hmoty. Zateplovací systém Baumit Ceramic s keramickým a dekorativním obkladem získává díky své exkluzivní vizáži stále větší oblibu u developerů, kteří ho aplikují především na bytových domech.

Baumit Ceramic je určen především pro zděné domy nebo pro stavby z betonu. Volba izolantu závisí na některých faktorech a požadavcích. Ve prospěch minerální vaty hovoří nejvyšší třída reakce na oheň, ve prospěch tepelně stabilizovaných polystyrenových fasádních desek Baumit StarTherm pak kromě nižší ceny také lepší tepelněizolační vlastnosti.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*