Technologie

Zkušenosti z výstavby datového centra

Datové centrum Zeleneč

Pokud převedete papírovou podobu projektu do elektronického modelu, usnadní vám to nejen samotnou realizaci stavby, ale i následnou údržbu objektu. Samozřejmě musí běžet pravidelná aktualizace dat na rozšířeném a funkčním software. Ovšem když to uděláte jednou, nebudete chtít příště jinak.

Před pár měsíci jsme dokončili stavbu Datového centra Zeleneč a zanedlouho jdeme do ostrého provozu. V případě realizace staveb a následné správy budov jde o proces, během kterého procházíte v rámci plánování řadou rozhodnutí.

Ty pak mají nemalý vliv na pozdější celkové náklady. Právě vizualizace plánovaných prvků usnadňuje jednotlivé kroky. Ve chvíli, kdy současné technologie umožňují převést papírové neboli 2D zpracování projektu do 3D podoby, je již mnohem jednodušší sledovat započatou cestu. Mnohem důsledněji se v takovém případě zamýšlíte nad formou dokumentace. Státní pokladna Centrum sdílených služeb s.p. disponuje v tuto chvíli dvěma datovými centry.

Všechny objekty v obou areálech byly nově vybudovány nebo rekonstruovány v posledních 15 letech a existuje k nim rozsáhlá dokumentace 2D z doby realizace a následných úprav. Jejich stávající stav bude pro jednotlivé části staveb a konkrétní provozní, technologické soubory zkontrolován během pasportizace.

Oba areály jsou svým charakterem shodně definovatelné jako sofistikované technologické průmyslové areály v rámci kritické infrastruktury státu, kde je řízení technologických systémů bezpodmínečně svěřeno řidícímu systému. Tento „live“ systém reaguje na signály od zařízení a vyhodnocuje další parametry měření a upravuje na základě daných algoritmů provoz a pomocí notifikací komunikuje s obsluhou NON-IT dohledů, která systém sleduje a spravuje.

DCIM platforma v dnešní době kloubí pokročilé propojení „live performance“ monitoringu s generováním výstupů sledovaných veličin efektivity provozu a také databázové struktury dokumentace dotčených technologií pro snadnou a efektivní správu a maintenance.

V takovémto případě majoritní část spravovaných technologií má svůj digitální zrcadlový obraz zahrnut v tomto software nástroji a pro účelné využití a bezpečné oddělení tohoto systému od okolního světa není žádoucí propojovat tyto databáze do BIM nebo je duplikovat. Systém monitoringu DCIM má vizuální rozhraní, kdy se využívají zestručněná grafická schémata propojení technologií.

Systémy pro správu na platformě BIM jsou využitelné vizuálně lépe přes rozhraní 3D virtualizace, která věrně vystihuje skutečnost a pro orientaci a práci v daném virtuálním prostoru a následné přenesení do skutečné práce v budově je snadnější.

Pokud jste z oboru, víte, že jde o poměrně dlouhodobý a časově náročný proces. Právě při realizaci zmíněného nového datového centra jsme započali prvotní kroky pro modelaci elektronické vizualizace projektu a samotná pasportizace přímo vybízí k pokračování započaté cesty.

Pilotní projekt

SPCSS má v plánu tímto krokem přistoupit k začlenění mezi pilotní projekty České agentury pro standardizaci (ČAS) realizující část Koncepce zavádění BIM (Building Information Modeling – informační model stavby) v ČR (včetně Opatření 12 – Pasportizace stávajících staveb). Je to jak vzhledem ke stávajícím standardům v oblasti správy majetku státu a postupujícímu zavádění BIM v ČR včetně standardizace a legislativy, tak k ověřené praxi v odborné a profesní sféře.

Tento nástroj chceme využívat pro správu nemovitostí stávajících objektů našich areálů, ale zahrnutí implementace BIM standardů by mělo také umožnit zjednodušit proces projektování a povolování plánovaných nových staveb. Takový projekt bude následně součástí zadávací dokumentace pro veřejné zakázky na generální dodavatele, bude mnohem jednodušší jej provázat do legislativních požadavků na procesy stavebního řízení a zákona o veřejných zakázkách.

Celoživotní proces

Naše projektová BIM dokumentace by měla následně přejít do realizace a ukončí se ve fázi BIM modelu skutečného provedení, který bude obsahovat kompletní potřebnou dokumentaci pro celoživotní proces správy a rozvoje stavby. To je pro SPCSS prioritou v rámci včlenění tohoto digitálního nástroje do své e-formy spravovaného majetku, která bude kompatibilní v rámci programu BIM evidence majetku státu.

Následné využití „BIM SPCSS“ spatřujeme především v oblasti správy nemovitostí – facility managementu části budov a instalovaných technologií, které nejsou implementovány v systému DCIM, systému požární ochrany, jež je podmnožinou bezpečnostního systému budov areálů a technologií našich nájemníků, zákazníků.

Dále by mělo jít o využití tohoto nástroje pro zvýšení úrovně v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví osob i podnikové ekologie, kdy tímto nástrojem spravujeme dotčené technologie spadající do této oblasti. Dlouhodobá kompletní databáze při výstavbě použitých materiálů navíc představuje cenný zdroj informací pro plánování preventivní údržby, pravidelných revizí a kontrol a péči o použité materiály a zařízení.

Osvícený investor

Cílem nepřetržitého zdokonalování a práce na implementaci BIM koncepce je postupné zvyšování stupně úrovně obsažených informací v BIM systému spravovaného majetku naším podnikem, kdy lze vykonávat běžné agendy facility managementu pro zajištění bezpečnosti stavby a základní „ekonomiky“ jejího provozu, až na úroveň informací, na jejichž základě lze vykonávat automatizované digitální agendy pro zajištění efektivního life-cyclemanagementu s podporou IT nástrojů. A kde jinde by se měla využívat elektronická podoba projektů než u investora, jehož oborem činnosti jsou moderní technologie a systémy pro ukládání dat.

Autor článku: Vladimír Dzurilla, generální ředitel s.p., Státní pokladna, Centrum sdílených služeb, ředitel NAKIT, poradce předsedy vlády a zmocněnec vlády pro oblast IT

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*