Zajímavé stavby

Česká dopravní stavba ukázala směr vývoje

Modernizace a rozšíření dálnice D1, úsek 19

Představujeme tituly a další ceny v 18. ročníku soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2020. Bylo uděleno sedm titulů a Cena veřejnosti i poroty.

Modernizace a rozšíření dálnice D1, úsek 19

Kromě opravy obou pásů dálnice byla součástí stavby oprava či novostavba pěti dálničních mostů, demolice a novostavba jednoho dálničního nadjezdu, oprava dálniční odpočívky s čerpací stanicí pohonných hmot a novostavba protihlukové stěny.

Dodavatel: Metrostav Infrastructure a.s.
Projektanti: PDS: PRAGOPROJEKT a.s.; VIAPONT s.r.o. RDS: M4 Road Design s.r.o.; TUBES spol. s r.o.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Rekonstrukce železniční stanice Letohrad

Rekonstrukce přispěla ke zvýšení rychlosti vlaků i bezpečnosti železničního provozu. Ve stanici vznikla dvě nová nástupiště s bezbariérovým přístupem, pod kolejištěm byl vybudován nový podchod. Ve stanici byly provedeny kolejové úpravy, které umožnily současné vjezdy a odjezdy vlaků v obou směrech.

Dodavatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.; Elektrizace železnic Praha a.s.
Projektant: Společnost SP+SEU_Žst. Letohrad_P (správce SUDOP PRAHA a.s., SUDOP EU a.s.)
Investor: Správa železnic

Lávka přes Vltavu v Praze Troji

Dodavatel: SMP CZ a.s.; MCE Slaný spol. s r.o.
Projektant: VALBEK spol. s r.o. (Lukáš Vráblík), Architekt: GEM spol. s r.o.
(Libor Kábrt)
Investor: Hlavní město Praha

Lávka přes Vltavu v Praze Troji

Rozšíření odpočívky Střechov, D1, 52 km

Rekonstrukce odpočívky zahrnovala přestavbu dešťové kanalizace, stavební úpravy splaškové kanalizace, vodovodu a retenční nádrže, přípravy pro dobíjení elektromobilů, nové osvětlení, rozvody NN a systém kamerového dohledu.

Dodavatel: Metrostav Infrastructure a.s.
Projektant: PDS: PRAGOPROJEKT a.s., RDS: M4 Road Design s.r.o.; TUBES spol. s r.o.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Rozšíření odpočívky Střechov, D1, 52 km

Jez Řevnice – výstavba rybího přechodu a vodácké propusti na řece Berounce

Dodavatel: Metrostav a.s.
Projektant: ENVISYSTEM, s.r.o.
Investor: Povodí Vltavy, s.p.

Katowice – přestavba rychlostní silnice DK81

Realizace umožní bezkolizní výjezd z Katovic směrem na jih. Rekonstrukce zahrnovala 1,5 km čtyřpruhové komunikace a tunel, nad kterým je nová turbo-okružní křižovatka s připojovacími větvemi. Výstupem je bezkolizní křižovatka dvou dopravních tepen.

Dodavatel: IMB-Podbeskidzie Sp. z o.o.; M – SILNICE a.s.
Projektant: TRAKT Sp. z o.o. sp. k.
Investor: Miasto Katowice

Modernizace silnice II/315 křiž.. S III/36016 Hrádek

Rekonstrukce úseku silnice a sanace zemního tělesa probíhala na málo únosném podloží.

Dodavatel: MADOS MT s.r.o.
Projektant: SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.
Investor: Pardubický kraj

Modernizace silnice II/315 křiž. s III/36016 Hrádek

Cena poroty: Přeshraniční dostupnost Hanušovice – Stronie Ślaskie (II/446 Hanušovice – Nová Seninka)

Dodavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., KARETA s.r.o.
Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Investor: Olomoucký kraj

Cena veřejnosti: Inovace KIA EV6

Projekt získal nejvíce hlasů v anketě probíhající na stránkách soutěže.

Inovace KIA EV6

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*