Technologie, Zajímavé stavby

Energeticky nulový standard pro staré učiliště

Vizualizace vstupní části

Rekonstrukce školy postavené před čtyřiceti lety umožní její proměnu na energeticky nulovou budovu. V říjnu roku 2017 získal návrh budovy zlatý certifikát kvality SBToolCZ. Učňovské školství tak konečně získá budovu, kde se učitelé i žáci budou cítit jako součást dobré společnosti. Kromě toho bude sloužit jako živá laboratoř, v níž studenti uvidí, jak se jednotlivé části i celek budovy chovají v různých situacích.

Centrum odborné přípravy technickohospodářské má pět budov – areál se skládá z části ve tvaru U s ocelovým skeletem KORD ze 70. let minulého století a z přístavby, která vznikla na počátku 90. let. Lehký obvodový plášť, jenž obsahuje azbest, byl osazen hliníkovými výplněmi, kde je spárami vidět ven.

Jednotlivé prvky krytí fasády jsou korodované, střechou už několikrát zateklo. Také vnitřní montované konstrukce obsahují azbest a zázemí nesplňuje současné hygienické podmínky. Ani dispozice neodpovídá současným požadavkům na školní budovy.

Střední škola COPTH
 • Místo: Českobrodská 32a, Praha 9
 • Autoři: ECOTEN s.r.o. – Ing. Jiří Tencar, Ph. D., Ing. arch. Pavel Šulc, Ph. D., Ing. Norbert Glejdura, Ing. Martin Roman, Ing. Jan Kinzel, Ing. Naďa Bánocziová, Ing. Petr Hejtmánek, Ing. Jan Hlavatý, Ing. Jan Anděra, Ing. Radim Faldyna a další
 • Obestavěný prostor: 17 545,9 m3
 • Plocha obálky budovy: 6304,44 m2
 • Celková energeticky vztažná plocha: 4367,65 m2
 • Objemový faktor tvaru A/V: 0,36
 • Obálka budovy: Uem = 0,16 W (m2K)
 • Celková dodaná energie: 253,74 MWh/rok, resp. 58 kWh (m2/rok) – mimořádně úsporná A
 • Neobnovitelná primární energie: 0 kWh (m2/rok) Projekt získal dotaci z programu OP PPR
Vizualizace atria

Pilotní projekt

Optimalizací návrhu se podařilo dosáhnout energeticky nulové budovy (bez spotřebičů). Revitalizace školské budovy na inteligentní energeticky nulovou budovu je ojedinělá i v evropském kontextu, u nás zatím žádná taková budova neexistuje.

Revitalizace obsahuje inovativní koncepty a technologie. Na zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení včetně specifikací pro výběr generálního projektanta a zhotovitele se podílel tým více než 30 zpracovatelů a specialistů včetně konzultantů z UCEEB ČVUT.

Škola bude mít nové dispoziční řešení a funkční návaznosti. Vstupní hala a jídelna navazují na vnitřní atrium – velkou obytnou a relaxační zahradu. Provozní uspořádání umožní využití tělocvičny a zázemí i mimo čas výuky. Při zpracování návrhu řešení došlo ke sjednocení a zpřehlednění všech podlaží.

Návrh interiéru

Energie

Pro získávání energie bude sloužit tepelné čerpadlo typu země/voda, na které se napojí ústřední vytápění, TUV i chlazení. Z vrtů bude škola čerpat energii pro chlazení během letních měsíců. Až 75 % chladu by se mělo získat pouze „pumpováním“, nebude třeba zapínat kompresor v tepelných čerpadlech. Budova zároveň zůstane napojena na uhelnou elektrárnu v Mělníku, která ji zásobuje odpadním teplem. Dálkovým vytápěním se pokryjí jen energetické špičky.

Vzduchotechnika pracuje s regeneračními rekuperátory, jejichž provoz je řízen podle aktuální koncentrace organických těkavých látek (VOC – Volatile Organic Compound), CO2 i rozvrhu výuky. Odpadní teplo z šedé vody je využíváno na předehřev teplé vody. Instalováno bylo LED osvětlení s regulací intenzity v závislosti na úrovni denního osvětlení, fotovoltaická elektrárna (FVE) s maximální okamžitou výrobou elektrické energie na FV panelu, tj. za maximálního solárního záření 147 kWp (445 kusů, 330 Wp – watpeek, baterie 120 kW/300 kWh.

Současná podoba školy

Regulace systémů

Automatický systém s měřením a regulací spotřeb energií a vody bude aplikován na všech významných spotřebičích. Jeho součástí bude dálkové sledování a řízení. Sběr informací bude probíhat pomocí detektorů přítomnosti, snímačů intenzity osvětlení, dále bude monitorována obsazenost budovy a stavy okenních kontaktů.

Prediktivní systém bude pomocí algoritmu na základě informací o statisticky známé spotřebě budovy, předpovědi počasí a předpokládané výrobě elektrické energie z FVE a spotových cen den dopředu stanovovat strategii nakládání s elektrickou energií v baterii. S PRE je škola domluvena na dynamické ceně nákupu a prodeje elektrické energie.

Současná podoba školy

Koncepce bezpečnosti

Součástí návrhu bylo také řešení bezpečnosti budovy. Navrženy jsou mechanické zábranné prostředky, poplachový zabezpečovací a tísňový systém, dohledový videosystém, elektronický systém kontroly vstupu, místní rozhlas, datová síť a wi-fi, integrovaný bezpečnostní řídicí systém a další bezpečnostní systémy.

Kromě toho také režim napájení objektu a režimová opaření (vjezd do objektu, vstup do areálu školy, vstup do budovy školy, režimové prostory, klíčový režim). Počítá se také s fyzickou ostrahou.

Ve zkratce lze říci, že studenti jsou motivováni se svým čipem přihlásit, že jsou ve škole, neboť jinak si škola s nimi nebude povídat, tj. nepřipojí se na wi-fi, nedostanou oběd a neprojdou do některých prostor. Zároveň systém automaticky odešle email rodičům, že jejich potomek není přítomen ve škole.

Současná podoba školy

Zlatý certifikát kvality návrhu

Příprava revitalizace budovy Českobrodská 32a procházela průběžnou optimalizací jednotlivých částí projektu. Byly využity nástroje LCA (dopady životního cyklu na životní prostředí), LCC (náklady životního cyklu) a především pomocí metodiky SBToolCZ, která umožňuje se na jednotlivá opatření dívat perspektivou komplexního hodnocení budov.

Tato metodika popisuje a definuje inteligentní budovu ve třech základních pilířích udržitelnosti a jejich kritériích – environmentálních, sociálně-kulturních, ekonomicko-organizačních. Celkem je budova posuzována v 31 kritériích, samostatně je pak hodnoceno kritérium lokalita.

Současná podoba školy
Významné prvky návrhu
 • Lehký obvodový dřevěný plášť s velmi nízkými dopady na životní prostředí jako výsledek českého aplikovaného výzkumu na UCEEB ČVUT
 • Extenzivní zelená střecha
 • Akumulace a retence dešťové vody (využije se na zalévání)
 • Akumulace a využití šedé vody na splachování
 • Úprava zeleně pro vytvoření příjemného prostředí pro pobyt v exteriéru
 • Popínavá zeleň chránící konstrukce a vytvářející příjemné prostředí a zároveň během vegetačního období sloužící jako stínicí prvek
 • Zeleň vytvářející bariéru mezi komunikací a areálem školy
 • Obálka budovy zateplená na úrovni
  požadavků na pasivní domy
 • Tepelná čerpadla země/voda zajišťující vytápění, ohřev TUV i chlazení
 • Vzduchotechnický systém se zpětným získáváním tepla reaguje na vyučovací rozvrh, aktuální obsazenost, koncentraci organických těkavých látek i CO2
 • Systém vytápění a chlazení stropními konvektory
 • Kombinace fotovoltaického a bateriového systému pro výrobu a ukládání elektrické energie
 • Inovativní řešení silnoproudých instalací pro maximalizaci využití potenciálu bateriového systému (vyvažování zatížení jednotlivých fází)
 • Inovativní fyzické i datové zabezpečení školy v souladu s nejmodernějšími trendy, vč. kartového systému, CCTV
 • Inteligentní řízení všech komponent
 • LED osvětlení s dynamicky měnící se intenzitou v závislosti na úrovni osvětlení
 • Zpětné získávání tepla z teplé šedé vody (ze sprch) pro předevřev teplé vody
 • Třídění odpadů

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*