Zajímavé stavby

Když kostel souzní s panelovým sídlištěm

Nápad na kostel v brněnské Lesné má svůj původ již v 60. letech, k myšlenkám na jeho stavbu se pak místní vrátili o 30 let později. Od myšlenek k činům však někdy vede dlouhá cesta – v případě kostela Blahoslavené Marie Restituty trvala tato „cesta“ přes 50 let. Za pomoci architekta Marka Jana Štěpána vznikla stavba, jejíž návrh vytváří vnitřní vesmír.

Samotná stavba prošla několika změnami, především z finančních důvodů – třeba fasáda měla být z betonových panelů, nakonec je z břízolitu. To si vyžádalo dilatační spáry, jejichž návrh svěřil architekt Petru Kvíčalovi, který nakreslil i symboly křesťanství na fasádě. Najdeme zde symbol chleba, vody, srdce, kotvy, ale i půllitr piva (oblíbený nápoj Marie Restituty). Na věži jsou pak do tvaru kříže znázorněna řeckými písmeny slova „fos“ a „zoé“, tedy světlo a život, podle motivu z olověného křížku z 9. století, jenž byl nalezen při vykopávkách poblíž základů kostela v Sadech u Uherského Hradiště. Oříškem bylo i akustické řešení kostela, v jehož prostorech byla původně až osmivteřinová ozvěna.

Takový moderní kámen

Materiál stavby navazuje na materiály používané na sídlišti. Ve věži jsou vybetonovány i hlavní podesty přejímající půdorys kruhového schodiště, které se sem vložilo jako kovové montované. Teprve potom probíhala betonáž kruhové kostelní lodi průměru 25 m a organicky tvarovaných kůrů. Od výšky 9,15 m se betonovaly římsy s vyložením třech metrů. Římsa kryje přímý pohled do kruhového okna, které obíhá kolem celého kostela v délce 80 m. Nad patou římsy je 40 obdélných pilířů, které drží kopuli kostela. Kopule je poměrně plytká a z akustických i estetických důvodů asymetrická.

Spodní stavba byla realizována jako bílá betonová vana, prostor pro parkování jako skelet, v místě pod kostelem přenášející kruhovou geometrii horní stavby kostela. Strop nad garážemi je pojízdný. Kruhový objekt kostela má svislou nosnou konstrukci provedenou jako sendvič, střechu tvoří asymetrická betonová kupole. Krytina je fóliová, při okraji přitížená kačírkem. Okna jsou s hliníkovými, místy skrytými rámy. Věž má nosnou konstrukci z pohledového betonu.

V hlavní roli beton

Na stavu kostela dodala beton společnost TBG BETONMIX a.s., člen skupiny Českomoravský beton, z betonárny Brno–Královo Pole. Samotná realizace dodávek transportbetonu probíhala v období od 2018 do 2019 v celkovém objemu 2000 m3. Obchodní ředitel, Ing. Miroslav Smutný upřesňuje: „Pro pohledové betonové konstrukce byl požadován světlejší beton. Nakonec byla pro toto řešení navržena receptura betonu EASYCRETE ve světlejším odstínu z cementu CEM II/B-S 32,5R s vápencem. Naši technologové byli při realizaci pohledových konstrukcí neustále k dispozici a ladili pohledové betony dle aktuální situace na stavbě.“

Zajímavostí při realizaci stavby byla i betonáž klenby: „Zde byl požadavek stavby na modul pružnosti 34 GPa. Z toho důvodu byla navržena receptura na beton C35/45 XF1 S4 Ecm = 34 GPa, kde jsme použili kamenivo 8/16 pro dosažení modulu pružnosti ze Želešice,“ dodává obchodní ředitel. Technologický dohled této stavby včetně návrhu receptur a zkoušek betonu zajišťovala akreditovaná brněnská laboratoř společnosti BETOTECH, s.r.o.

„Hlavním materiálem kostela je beton, vlastně celé skvělé sídliště Lesná je z betonu. Má vynikající statické vlastnosti, které jsme nutně potřebovali, a zajímavě syrový vzhled. Jinak zde máme z betonu i kopuli, třímetrovou římsu a moniérku. Všechny tyto prvky se v současném stavitelství nevyužívají, proto se nazývají atypické. Je to zábavné, protože to jsou prvky v historii stavitelství zcela běžné,“ říká architekt Marek Jan Štěpán a dodává: „S betonem pracuji rád. Klienti ho většinou ale moc dobře nesnášejí. Zdá se jim syrový, někdy jim připadají jeho hrany nebezpečné. Setkávají se s ním v přímém kontaktu poprvé a řeší každou nerovnost. Beton je ale krásný ve své syrovosti, zemitosti, nenadálosti. Je to takový moderní kámen.“

Netradiční sakrální stavba

Na první pohled zaujme kostel svou hladkou minimalistickou formou tolik se lišící od tradičních sakrálních staveb a tato střídmost prostupuje celým jeho konceptem. Kruhový půdorys je symbolem nebe a věčnosti, zároveň však vychází vstříc i jednotlivým věřícím, jichž se sem vejde 400. Všichni zde budou mít k oltáři stejně daleko.

Jednoduchost a „čitelnost“ stavby umocnil architekt zvoleným materiálem, jímž je pohledový beton kombinovaný s barevným prosklením. Osmdesátimetrové kruhové duhově barevné okno v horní části budovy poskytuje prostému interiéru měkké denní světlo, ta největší „kouzla“ se však dějí na výrazné vnitřní klenbě ozvláštněné otiskem bednění. Té propůjčuje v průběhu dne různou barvu v závislosti na úhlu a síle slunečních paprsků. Vnitřní záře v kostele tak přechází od zelené a žluté přes oranžovou a růžovou až k fialové a modré.

Věž kostela stojí odděleně od samotné budovy a na jejím vrcholu je vyhlídka i zvonkohra. Šestnáct zvonů ze zvonařství Leticie Vránové-Dytrychové o váze od 20 do 200 kg je naprogramováno na desítky náboženských melodií.

Základní údaje o stavbě
Autor: Marek Jan Štěpán
Spolupráce: František Brychta, Vanda Štěpánová, Jan Vodička, Martin Kopecký
Investor: Římskokatolická farnost Brno-Lesná
Generální dodavatel: JB Stavební s.r.o.
Dodavatel betonu: TBG BETONMIX a.s., člen skupiny Českomoravský beton
Rozměry objektů: plato 38,4 x 29,6 m; kostel – průměr 26 m, výška 16,3 m; věž – 3 × 6,2 m, výška 31 m
Kapacita: 400 lidí

Stavba byla nominována na titul Stavba roku 2020 a také získala v této soutěži Cenu hlavního mediálního partnera časopisu ASB.

Foto: Radek Úlehla

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*