Zajímavé stavby

Nový kostel se soustřednými klenbami

Nosný systém stavby tvoří železobetonový skelet se soustavami žeber ve svislých rovinách a věnců či stropů. Jejich provázáním vznikne monolitická klec s výplňovým zdivem

Kostel Nejsvětější Trojice, který vyroste na rozhraní Neratovic a Libiše, připomíná archu. Jeho věž postavu, která se k arše sklání. Prohnutí věže svým tvaroslovím odkazuje na sochy gotických madon.

Návrh kostela farnost svěřila Zdeňku Fránkovi, který před deseti lety dokončil modlitebny Církve bratrské v Černošicích a Litomyšli. Nový kostel v Neratovicích se má stát i komunitním centrem, bude jej možné využít jako koncertní, výstavní či přednáškový prostor.

Kostel mezi paneláky

Historie Neratovic je spjata především s továrnou Spolana. Status města získaly až v padesátých letech minulého století a traduje se, že si tehdejší komunističtí pohlaváři libovali, že tu kostel nebude. Na konci šedesátých let se zdálo, že se kostel podaří prosadit, po roce 1989 už byly vykopány základy, ale nakonec zarostly. Nové duchovní a komunitní centrum by mohlo v Neratovicích vzniknout do tří let, investiční náklady jsou vyčísleny zhruba na 90 milionů korun.

Kostel a fara budou mít zelenou střechu a bílou fasádu se svislým vroubkováním. Kostel je navržen o výšce 14,7 m, věž bude vysoká 22,8 m. Jednoduchý oválný objekt fary svojí hmotou doplní patu kostela.

Dvě sousední klenby

Kostel bude tvořen dvěma soustřednými klenbami – dvouplášťový systém je možné spatřit například v kostele Santa Maria del Fiore ve Florencii nebo v katedrále svatého Pavla v Londýně.

„Po obvodu svatyně stoupá ve spirále bezbariérová stezka, stejně jako se ve spirále mezi zemí a nebem vyvíjí lidský život. Funkci vazníku, který v gotických klenbách odkazuje na Krista a je zdoben jeho podobiznou, přebírá okno. Světlo, které proudí do hlavní lodě, je přirozeným symbolem Ducha svatého. Pohyb slunečních paprsků zasáhne v průběhu dne všechna zákoutí a prozáří je. Meziprostor mezi dvěma slupkami symbolizuje přechodnou část života, vnitřní prostor pod klenbou sakrální místo oddělené od vnějšího světa,“ říká Zdeněk Fránek.

Obal kostela sestává ze dvou skořepin, jež utváří dva celky. První z nich se nachází mezi skořepinami a plní funkci pastoračního centra s klubovnami a učebnami. Většina tohoto meziprostoru však zůstane ponechána jako volný interiér protkaný rampou. Vnitřní skořepina ukrývá hlavní loď s presbytářem. V podzemním podlaží bude víceúčelový sál se zázemím.

Nosný systém stavby tvoří železobetonový monolitický skelet se soustavou žeber ve svislých rovinách a soustavou věnců či stropů ve směru vodorovném. Provázáním obou soustav vznikne monolitická klec s výplňovým zdivem.

Hlavní loď kostela, vnitřní parabolicky klenutý plášť, se sbíhá do klenby. Funkci vazníku klenby zde přebírá okno

Vnitřní a vnější plášť

Hlavní loď kostela, vnitřní parabolicky klenutý plášť, se sbíhá do klenby. Vnější plášť se naopak po výšce parabolicky otevírá. Vnitřní skelet bude vyzděný z plných cihel a vytvoří akustické kazety hlavního prostoru. Keramické výplňové zdivo vnějšího pláště z dutinových tvárnic zajistí tepelnou obálku budovy. Železobetonové prvky skeletu a volné pilíře v nejnižším podlaží budou opatřeny tepelným izolantem.

Výtahovou šachtu bude tvořit železobetonový ztužující válcový prvek probíhající přes všechna podlaží, projde i skrze základovou desku. Instalační šachtu ze železobetonových sloupů po obvodu vyplní cihelná vyzdívka opět do válcového tělesa od podlahy 1. PP po podlahu 4. NP. Sloupy instalační šachty, volné sloupy podél chodby a výtahová šachta pomáhají vynést společně s vnějším a vnitřním pláštěm stropní konstrukce nadzemních podlaží.

Další prostor se nachází mezi skořepinami

Vnitřní plášť klenby v nejvyšším podlaží tvoří stěnový železobetonový prstenec, který pomáhá přenést tlaky od zatížení střechou.

Střešní konstrukce vznikne spojením obou plášťů kostela v nejvyšším místě železobetonovými průvlaky a vodorovnou železobetonovou deskou. Ztužujícím prstencem v horním hrdle vnitřní klenby probíhá střešní světlík, který přesahuje do meziprostoru obou plášťů.

Železobetonová rampa v meziprostoru se vine až do 4. NP. Na této úrovni zpřístupňuje lávku do věže. Do meziprostor jsou na vnitřním a vnějším plášti umístěny i stropy jednotlivých podlaží, které vymezují klubovny a jejich zázemí. V nejvyšším podlaží vznikne prostor pro technickou místnost VZT a vytápění.

Ve 2. NP hlavní lodi bude vynesena podlahová deska kůru. Po obvodu kůr vynáší klenba, na straně směřující do volného prostoru desku vynáší průvlak tvořící zároveň zábradlí kůru.

Podnož stavby vymezuje železobetonová „krabice“, která spolu s žebrovým železobetonovým monolitickým stropem tvoří prostor společenského sálu. Krabice podzemního podlaží spočívá na osnově velkoplošných pilot.

Tubus věže

Věž kostela tvoří monolitický železobetonový dynamický tubus. Na nejnižší úrovni věž s kostelem propojí průchod. Ve spodní části utváří prostor věže kapli, v nevyšším podlaží je věž propojena s kostelem skleněným hranolem (lávkou), která ústí ke schodišti do zvonice. Z věže bude po lávce možný také přístup na střechu kostela.

Více na: kostelneratovice.cz

-vis-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*