Technologie, Zajímavé stavby

Pocit bezpečí ve vlastním světě

U projektu mateřské školy ve Vratislavicích se architekt Petr Stolín rozhodl pro ojedinělé prostorové řešení – dům sestavil z několika obdélníkových hmot různých proporcí a spojitých teras. Zároveň na něm uplatnil koncept transparentnosti, takže se mění s intenzitou světla, které dopadá na jeho sklolaminátovou fasádu.

„Vnější fasáda domu jako jemný závoj objímá všechny prostory vnitřního světa školky a zároveň nahrazuje plot. Při pohledu z venku plášť nechává tušit dvě štíhlé hmoty obou oddělení, které jsou v zadní části propojeny společnými prostory. Tyto základní objemy mezi sebou vytvářejí příjemný prostor vnitřního atria,“ uvádí architekt Petr Stolín.

„Už při samotném přístupu do školky si děti mohou dům prohlédnout a zorientovat se. Celý den pak objevují jeho zákoutí a možnosti pohybu v něm. V interiéru se střídají různě vysoká patra, propojená otvory ve stropech. Bočními ochozy mohou děti probíhat za fasádou, dostanou se tak až na hlavní terasu nad jídelnou. Celý dům je vlastně jedna velká prolézačka,“ dodává.

Ve vyšších budovách jsou dvě oddělení po 25 dětech, ve spojovacím krčku jídelna, kabinet, kancelář a místnosti zázemí. Ve spodní části obou oddělení se nachází lůžková část, o patro výš herna s malým venkovním respiriem. Nejvyšší patro má největší světlou výšku. Ze stropu je tato učebna přisvětlena světlíky stejně jako jídelna v přízemí. Součástí návrhu bylo i řešení předprostoru formou terasy se stromem, která navazuje na chodník a na parkovací stání.

Základní údaje o stavbě
  • Místo: ul. Donská, Nová Ruda, Vratislavice nad Nisou
  • Investor: Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
  • Autor: Petr Stolín, Alena Mičeková
  • Realizační firma: BREX spol. s r.o.
  • Užitná plocha: 425 m2
  • Obestavěný prostor: 3050 m3
  • Zastavěná plocha: 915 m2
  • Venkovní plochy: 770 m2
  • Náklady: 40 mil. Kč

Konstrukční řešení

Podél nové příjezdové komunikace byla realizována opěrná zeď z monolitického železobetonu, jež vytvořila zářez do svahu pozemku, prostor pro výstavbu objektu a částečně výškově rozčlenila venkovní pobytové prostory. Založení školky je plošné na základových pasech ze ztraceného bednění s provětrávanou mezerou pro eliminaci radonu.

Ze stavebního hlediska se jedná o kombinaci nosné obvodové stěnové konstrukce vyzděné z keramických zateplených broušených tvárnic a z části vnitřních ocelových sloupů. Výtahové šachty jsou provázány s obvodovým zdivem podlahovými podestami, které jsou součástí monolitické konstrukce.

Vodorovné konstrukce tvoří předpjaté betonové stropní panely, zmonolitněné s železobetonovým věncem. Konstrukci střechy provozní části tvoří ocelové nosníky s vloženým trapézovým plechem s nadbetonávkou. Střecha nad přízemní částí má atiku, která je zároveň zábradlím terasy. Její pochozí vrstvu tvoří drážkovaná prkna ze sibiřského modřínu.

Konstrukci horní vyhlídkové terasy tvoří nosníky IPE s vloženými příčníky. Pochozí vrstvy jsou z PVC fólie tl. 2,4 mm a ze skelného rouna ve světle šedé barvě. Jako tepelná izolace střešních plášťů byl zvolen stabilizovaný EPS 150 se zvýšenou odolností namáhání v tlaku.

Obvodový plášť

Nosnou konstrukci obvodového pláště budovy tvoří žárově pozinkované ocelové sloupy obdélníkového průřezu a vodorovné profily, které nesou sklolaminátové trapézové desky v transparentním provedení. Tato konstrukce je k nosné konstrukci budovy uchycena pomocí ocelových příčníků a zavětrovacích táhel.

Sklolaminátové desky se do podkladního roštu kotvily pomocí latí z hoblovaného modřínu. Pro prodloužení životnosti byly desky opatřeny povrchovou úpravou z nenasycené polyesterové pryskyřice. Zdivo má vápenocementovou omítku, atika je z vnitřní strany obložena prkny ze sibiřského modřínu. Vnější výplně tvoří dřevohliníková okna a balkonové dveře s izolačním trojsklem (max. Uw = 0,8 W/m2K).

Interiéry

Šatny a jídelny od chodeb oddělují prosklené příčky, řešené jako bezrámová konstrukce s bezpečnostním lepeným sklem. V prostoru 1. a 2. NP byly stěny obloženy deskami OSB a přírodním linoleem. Pro podhledy byl zvolen obklad z jednovrstvé akustické dřevovláknité desky.

Pro snížení kročejového hluku je ve skladbě stropu 1. NP tepelná a kročejová izolace z minerální vlny v tl. 30 mm. Většina podlah má jako nášlapnou vrstvu přírodní linoleum. Nosnými vrstvami podlah jsou samonivelační lité anhydritové stěrky.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*