Zajímavé stavby

Studenti z Ústí půjdou za rok do nového

Severozápadní pohled

Areál Gymnázia a střední odborné školy Dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem prochází rozsáhlou rekonstrukcí stávajících budov i sportovišť. Bude rozšířen o nové objekty, jako je aula, skleník, školní jídelna nebo spojovací krček mezi původní budovou školy a její dostavbou. Pro investora, kterým je Ústecký kraj, projekt realizuje sdružení firem Istar s.r.o. a společnost Metrostav a.s., ústecké zastoupení divize 8, vedoucím projektu je Ing. Petr Kolbábek.

Trocha historie

Areál školy postavený v roce 1989 byl původně vyprojektován jako střední průmyslová škola chemická v roce 1988. Nacházel se na pozemku na okraji městské čtvrti Severní terasa blízko centra města. Po sloučení dvou středních škol probíhal provoz ve dvou areálech, což komplikovalo a prodražovalo organizaci školního života. Obě školní budovy již neodpovídaly současným normám.

Jedna z budov měla za sebou 40 let a druhá 25 let existence. V jednom z objektů byly využity zejména méně kvalitní prefabrikáty s absencí tepelných izolací. To platilo i u finálních povrchů podlah, oken, dveří různých ovládacích prvků apod. Celkový stav odpovídal více než třicetileté amortizaci právě díky užití původních materiálů a nedostatečné údržbě.

Hlavní vstup do školy

Architektonické řešení

Rozvržení objektů zůstává v nové podobě areálu zachováno. V architektonickém řešení se prohlubuje odkaz na funkcionalistické pásové členění fasád. Ty jsou na základě energetických požadavků zatepleny a z důvodů nejen estetických, budou obloženy cementovláknitými probarvenými deskami kryjícími tuto izolaci.

Okna budou vyměněna za hliníková (kyvná a otevíravá). Meziokenní pilíře se nahradí okny se zasklením smaltovaným sklem v barevném tónu ostatních skel. K hlučné ulici Sociální péče a na jih bude před okny další sklo s mezerou po obvodě, které bude zajišťovat sníženou hladinu hluku, krýt venkovní žaluzie a zabezpečovat nižší denní vzestup teplot v jednotlivých místnostech. Těmito technickými prostředky bude docíleno výrazné architektury reagující na vnější vlivy. Okna obou tělocvičen jsou orientována na jih a po provedeném zateplení budou vybavena pevnými slunolamy. Nový objem představuje zákryt VZT jednotek mezi tělocvičnami, má výrazné horizontální členění.

V barevně a materiálově shodném řešení, jako jsou tělocvičny, je navržena i aula s dominujícím skleníkem v 1. patře. Stavba bude splňovat technické požadavky na bezbariérové užívání staveb.

Budoucí strojovna VZT

Rekonstrukce budovy

Nově navrhované stavební úpravy SO 101 nezasahují do stávajících nosných, základových a svislých konstrukcí.

V rámci bouracích prací byly odstraněny celé skladby střešního pláště, okenních sestav a vybourány všechny vnitřní příčky. Dispozice objektu se celkově změnila. Zajímavostí jsou dvě prosklená atria, která prosvětlují chodby a některé učebny.

Po demoličních pracích, které probíhaly v průběhu zimních měsíců, následovaly vyzdívky, rozvody technologií a práce na plášti objektu. V současné době běží práce na střešním plášti, provětrávané fasádě, okenních výplních, omítkách a TZB.

Chodba kolem velkého atria

Přístavba objektu

Jedná se o zděný dvoupodlažní objekt založený na pilotech, jehož hlavní dominantu představuje posluchárna pro 160 studentů. Nový objekt bude propojen se stávajícím objektem školy ocelovou prosklenou lávkou.

Šatny, sociální zázemí

Tato etapa zahrnuje rekonstrukci venkovního sportoviště, do které spadá výstavba sociálního zázemí, velké a malé hřiště na míčové hry a atletickou část (běžecká dráha, rozběh skoku dalekého). Nové budou i kompletní povrchy a oplocení hřiště.

Součástí této fáze jsou i sadové úpravy a realizace oplocení. Areál bude doplněn výsadbou střední a vysoké zeleně. Realizována bude i brána s elektrickými pohony a na dálkové ovládání. Velké i malé hřiště bude nově oploceno do výšky 3,0 m s pevnou spodní částí v = 1,0 m provedenou z dřevěných trámků.

Základní údaje o stavbě
Název projektu: Gymnázium a střední odborná škola Dr. Václava Šmejkala Ústí nad Labem – stavební úpravy a dostavba areálu školy.
Místo stavby: Stará 3299/99, Ústí nad Labem.
Plánovaná doba výstavby: 10/2020 – 06/2022.
Investor: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118 /48, Ústí nad Labem, 400 02.
Uživatel stavby: Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Stavbařů 2857/5, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem.
Projektant: Projektanti pro Gymnázium a SOŠ, Dr. Václava Šmejkala ÚL.
Vypracoval: atelier AVN, Masarykova 106/129, 400 01 Ústí nad Labem – Ing. arch. Vladimír Novák.
Zhotovitel: sdružení firem Istar s.r.o. a Metrostav a.s., divize 8.
Cena: 378, 4 mil. Kč bez DPH.
Vizualizace SO 101 a 201

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*