Technologie, Zajímavé stavby

V Polabí je dobře ukotvena inteligentní stavba

Výrobně administrativní budova pro společnost Teco byla navržena jako příklad inteligentního domu a pokročilé energetiky s prezentací za plného provozu – provádí se tu průběžná měření pro zpětné hodnocení. Po dohodě s výzkumnými a univerzitními centry se může využít i pro vývoj a testování nových regulačních algoritmů a metod za reálného provozu. Investor je zároveň provozovatelem objektu, proto byl motivován k optimalizaci investice do stavby a dlouhodobě udržitelných provozních nákladů.

Kompaktní, vizuálně čistá stavba v průmyslové zóně na východním okraji Kolína, je pevně zakotvená do Polabí. A to doslova – stojí na 56 železobetonových pilotách a je napojena na dvanáct 125 m hlubokých vrtů, kterými cirkuluje voda. Je tak spjata se zemí nejen staticky, ale i energeticky.

Architektka Irena Schusterová měla za úkol návrhem stavby obsáhnout vývoj, výrobu, školicí centrum a obchod s administrativou, tedy všechny základní funkce firmy. Budovu proto rozdělila do těchto provozních částí: výrobu a sklady umístila do přízemí napravo, školicí centrum, prodej, nákup a jídelnu vlevo. Vývoj a administrativní část jsou v prvním patře. Tyto provozní části propojila komunikačním prostorem se schodištěm a vertikální plošinou pro imobilní osoby.

Respektovala tak zadání investora na prostorovou logiku a návaznosti hlavních interních procesů firmy včetně toků materiálu ve výrobě. Dalším zadáním byla minimalizace provozních energetických nároků, z toho vyplynul kompaktní tvar budovy s minimalizovaným ochlazovaným povrchem.

Základní údaje o stavbě
  • Autor: Ing. arch. Irena Schusterová
  • Projektant: Stamat spol. s r.o.
  • Dodavatel: Navláčil stavební firma s.r.o.

Novostavba výrobně administrativní budovy Teco a.s., Kolín získala titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2018 – Cenu za energetickou úspornost a Cenu veřejnosti.

Stavební řešení

Budova je dvoupodlažní a skládá se ze tří hmot ve tvaru hranolů. Hlavní hmota přízemí objektu má obdélníkový půdorys o rozměrech 21 x 60 m s orientací delší strany východ–západ. Hmota druhého nadzemního podlaží je půdorysně menší 21 x 37 m, třetí hmota celou budovu příčně protíná a tvoří tak zvýrazňující prvek komunikačního centra budovy a tím i hlavního vstupu. Tvar tohoto prvku byl inspirován logem firmy.

Celá stavba je navržena tak, aby ji bylo možné zvětšovat dle potřeb firmy o přístavbu výrobních a vývojových prostor. Nosné konstrukce tvoří železobetonový montovaný skelet na monolitických železobetonových pasech nesených piloty.

Výplňové konstrukce jsou z lehkých izolačních materiálů, opláštění je zavěšené z panelů PUR. Vnitřní líc a příčky jsou sádrokartonové, okna plastová s trojsklem opatřená venkovními horizontálními hliníkovými žaluziemi, vnitřní a vstupní dveře jsou prosklené, hliníkové.

Stavba na sebe neupozorňuje výrazným barevným řešením. Navržena byla v odstínech stříbřitě šedé a je zajímavá jednoduchými a čistým liniemi, které prostupují i do interiéru. Zde se už barevnost loga firmy objevuje v modrém pruhu na podlaze vstupní haly a podhledu schodiště. Interiér oživují různobarevná řešení podlah v kancelářích.

Minimalizace provozních nákladů

Energetický koncept stavby minimalizuje provozní náklady na energie jak v létě, tak v zimě. Veškeré TZB je plně integrované pod centrální řídicí systém Tecomat Foxtrot, který je i hlavním produktem firmy Teco a.s. Budova se tak stala ukázkovým objektem úsporných a řídicích konceptů tzv. inteligentního domu pro Smart City. Architektonický koncept se tedy snoubí s integrací nejnovějších technologií řízení inteligentních budov.

Budova je plně elektrifikována, v její energetice nebyl instalován žádný spalovací proces. Je spjata s energií v podloží, tedy s energií dostupnou na vlastním pozemku. Vytápění v zimě a chlazení v létě je opřeno o stabilní teploty z dvanácti hloubkových vrtů (125 m) – v zimě se teplota vstupní vody ze země zvyšuje dvojicí tepelných čerpadel na 30 °C pro plošné podlahové topení.

V létě interiéry ochlazují zónově chladicí stropy a fancoily přímo vodou z vrtů za cenu pohonu oběhových čerpadel. V budově není žádná aktivní klimatizace. Systém a vrty byly vypočteny a dimenzovány tak, aby chlazení v létě regenerovalo vrty vychlazené po období vytápění.

Individuální ventilace všech prostor je řízena centrální vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací. Veškeré technologické vybavení vytápění, chlazení, ventilace a řídicí centrály se nachází v prostoru energocentra o půdorysu 7 x 4 m.

Řídicí centrála má pod kontrolou technologie vytápění, chlazení a ventilace, všechny ventily individuálního podlahového vytápění a stropního chlazení každé místnosti. Dále také všechny vypínače, zásuvky, světla a žaluzie a měření spotřeby elektrické energie, tedy kompletní silnoproudou instalaci a pak i přístupový systém na RFID tagy a karty včetně zabezpečovacího a kamerového systému.

Budova a zastřešená parkoviště jsou připravená pro osazení fotovoltaiky a bateriového úložiště. Je to potenciál pro vylepšování energetické bilance objektu v dalším období. Rozvody elektřiny na parkovištích počítají s instalací řízených nabíjecích stanic.

výpočty a vize ředitele firmy Teco a.s.
Na 70 kW topného výkonu, který na výstupu dodávají tepelná čerpadla a který budova potřebuje na vytápění podlahami při venkovních zimních teplotách –20 °C, je možné díky stabilnímu topnému faktoru COP = 4 odebírat pouhou čtvrtinu energie ze sítě (17 kW). V létě, kdy se pasivním chlazením radiačními stropy a fancoily odebírá výkon 30 kW, běží dvě oběhová čerpadla s celkovým odběrem ze sítě pouhých 200 W.
Vysoký chladicí faktor EER = 120 pak znamená, že budova je chlazena prakticky zdarma.

„Tepelnou energii z léta systém ukládá zpět do země formou tepelné regenerace vrtů. Po zkušenostech z celého ročního cyklu v roce 2018 (kdy byly extrémní letní teploty) lze jen s uspokojením konstatovat, že se náš záměr podařil a celý koncept využití obnovitelného zdroje energie funguje celoročně. První praktické výpočty spotřebovaných energií ukazují, že svými 19 kWh/m2/rok se tato výrobně administrativní budova velmi blíží standardu pro pasivní domy,“ uvádí Ing. Jaromír Klaban, ředitel firmy Teco a.s. a dodává: „O deset procent vyšší spotřeba elektřiny kryje v budově provoz technologií a kompletně i vytápění, na které se dříve nakupovala pára. Dále také chlazení a větrání, které v původních prostorách vůbec nebylo. Pod budovou máme nádrže na 100 m3 dešťové vody, kterou používáme na splachování toalet a na zavlažování.“

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*