Tip redakce, Zajímavé stavby

Vápenku Loučná zachraňují Lesy ČR

Historická vápenka v krušnohorských lesích je zříceninou závodu na výrobu vápna z poloviny 19. století. Spolu s přilehlým lomem se nachází v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem v okrese Chomutov v Ústeckém kraji. Takzvaná Vápenka u Kovářské je od roku 1963 chráněna jako kulturní památka. Areál je součástí Hornické kulturní krajiny Háj – Kovářská – Mědník, která byla v roce 2014 vyhlášena krajinnou památkovou zónou. Krušnohorská vápenka je zároveň takzvaným přidruženým objektem Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, zapsaného v roce 2019 na seznam světového dědictví UNESCO.

Roku 1832 koupila přísečnické panství, ke kterému patřila i Kovářská, majitelka Červeného hrádku, hraběnka Gabriela Buquoyová. Vápenka byla vybudována v polovině 19. století na buquoyském panství v bezprostředním sousedství jednoho ze dvou zdejších lomů, v němž se těžil kalciticko-dolomitický mramor.

Místo devastace

Odhaduje se, že zde bylo vytěženo celkem na 1,5 milionu tun mramoru. V areálu vápenky u Kovářské byly dvě polygonální šachtové pece, ve kterých se topilo dřevem z okolních lesů. Vápno používané ke stavebním účelům a též jako hnojivo v zemědělství se zde vyrábělo až do roku 1924. Ačkoli se jedná o registrovanou a unikátní kulturní památku, kdysi monumentální historická vápenka byla ve velmi špatném technickém stavu, v roce 2004 se jedna z pecí zřítila.

Lesy ČR coby správce areálu v roce 2016 odstranily v okolí staveb náletové dřeviny a následující rok sanovaly zdivo. Objekt bylo třeba staticky zajistit a poté zpřístupnit. To se podařilo. Stavební práce skončily v listopadu 2019.

Jsem lokální patriot
Přiznám se k svému lokálnímu patriotismu, že velice rád uvádím informace o zachráněných technických památkách českého severozápadu, kraje bývalých Sudet, poválečným historickým vývojem značně postiženým, kde od roku 1966 působím.

K záslužným činům, ke kterým patří záchrana Dřevouhelné pece v Šindelové, o které jsme informovali v seriálu Industriální stopy uveřejňovaném v časopise STAVITEL v čísle 10/2020, přibývá tato informace o záslužném počinu, kterým je konzervace a zpřístupnění další unikátní technické památky tohoto regionu – Vápence v Loučné. Záchrana těchto dvou technických památek má ale odlišné pozadí a obou si je třeba vážit.

Zabezpečovací a záchranné práce byly zahájeny v roce 2016, kdy byl založen Spolek pro zachování hutě v Šindelové v čele s místním rodákem Ing. Jiřím Hrůzou, majitelem a ředitelem firmy ROTAS v Rotavě. Bez této aktivity a obětavosti místních obyvatel by byla tato technická památka beznadějně ztracena.

Na záchraně vápenky v Loučné má zásluhu její majitel, státní podnik Lesy České republiky. Poděkování patří i tomu, kdo o záchraně této unikátní památky v roli majitele rozhodl. I bez tohoto rozhodnutí by byla technická památka zřejmě rovněž ztracena.

Ing. Svatopluk Zídek, Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI

Nejnutnější opravy

„Staticky jsme zajistili jižní a severní věž, dozděné jsou klenby, záklenky a odlehčovací oblouky a opravilo se i kamenné zdivo, včetně spár. Severní věž stahují na několika místech železná táhla patrná na vnějším zdivu. Cihly tvoří stavební detaily otvorů, špaleta sdružených obloukových oken i plochých kleneb nad prvním podlažím,“ uvedla mluvčí podniku Eva Jouklová.

Pro vyzdívky pecí i táhel ve vyšších podlažích se využily struskové tvárnice a k ohnivzdorné vyzdívce pecí šamotové cihly. Pro vyzdívky pecí i táhel ve vyšších podlažích se využily struskové tvárnice a k ohnivzdorné vyzdívce pecí šamotové cihly. V jižní části věže je nové dřevěné schodiště a pultová střecha. Severní věž stahují na několika místech železná táhla patrná na vnějším zdivu.

Cihly tvoří stavební detaily otvorů, špaleta sdružených obloukových oken i plochých kleneb nad prvním podlažím. U vápenky je nový kamenný chodník, dva přístřešky pro návštěvníky a informační tabule s popisem historie výroby vápna v Krušných horách. Celkově byly v areálu vápenky provedeny opravy v hodnotě 6,6 milionu korun.

Přijďte pobýt

Nejstarší vápenka svého druhu v České republice je od jara roku 2020 veřejně přístupná návštěvníkům. Prohlídky s průvodcem pořádá město Loučná pod Klínovcem. Vápenka je součástí asi šestnáctikilometrové naučné stezky.

V Kovářské byla v 18. století postavena železárna – uhelna, která byla prvním objektem vysokopecní výroby v Krušných horách. Dochovala se zde zakonzervovaná technická památka zřícenina uhelny, ve které se skladovalo dřevěné uhlí pro železárnu. V železárně se vyrábělo železo, železné polotovary i zboží.

Objekty historické vápenky se nacházejí zhruba 950 metrů jihozápadním směrem od železniční zastávky Kovářská na trati Chomutov – Vejprty, která je však obsluhována pouze dvěma páry vlaků denně, a to jen v sobotu, v neděli a ve svátek během letní turistické sezony. Nejbližší autobusovou zastávkou je zhruba dva kilometry vzdálená zastávka Kovářská, rozcestí „Elektropřístroj“, odkud lze k technické památce dojít po zeleně značené turistické cestě, která poté pokračuje do vsi Háj u Loučné.

Ing. Svatopluk Zídek

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*