Zajímavé stavby

Zůstalo tu kouzlo starých železnic

Obnova více než 120 let staré budovy na jednokolejné regionální trati Olbramovice–Sedlčany spočívala především v opravě střechy a fasády, kde byly vyměněny okna i dveře

V Sedlčanech byla v květnu za účasti zástupců Správy železnic, města Sedlčany a společnosti Chládek a Tintěra oficiálně dokončena oprava výpravní budovy na železničním nádraží. Její historie se začala psát v roce 1894, kdy byla spolu se zahájením provozu na dráze z Votic do Sedlčan předána do užívání. Historický ráz stavby zůstal zachován.

„Trať Olbramovice–Sedlčany považujeme za důležitou, dokládá to i nedávná oprava tohoto úseku a příprava dalších investic, jako například oprava výpravní budovy ve stanici Kosova Hora,“ řekl v proslovu za Správu železnic ředitel Oblastního ředitelství Praha Vladimír Filip. Trať je podle něj významná zejména s ohledem na návaznost na IV. železniční koridor.

Místostarosta města Sedlčany Zdeněk Šimečka dodal. „Je to další projekt, který zvýší atraktivitu našeho městečka. Po zrekonstruovaném autobusovém nádraží teď máme i krásné vlakové nádraží.“ Jan Kokeš, generální ředitel společnosti Chládek & Tintěra, ocenil snahu Správy železnic vracet historickým výpravním budovám původní ráz.

Rekonstrukcí prošel také přístřešek s původními litinovými sloupy, nový je venkovní a vnitřní mobiliář

Oprava zchátralé, více než 120 let staré budovy na jednokolejné regionální trati Olbramovice–Sedlčany, byla zahájena v září roku 2020. Stavbu provedlo na základě výběrového řízení středisko pozemních staveb společnosti Chládek & Tintěra, a.s, a to za provozu výpravní budovy. Rekonstrukce se týkala zejména sedlové střechy, kde keramické bobrovky a plechové vlnovky nahradila střešní krytina z poplastovaných taškových tabulí s vlnou a hladká falcovaná krytina s povrchovou úpravou. Vnější plášť budovy se dočkal kompletní obnovy včetně výměny oken a dveří. Rekonstrukcí prošel také přístřešek s původními litinovými sloupy.

Součástí projektu byla úprava zpevněných ploch a přednádražního prostoru výpravní budovy. Kromě oprav byla provedena demolice přístaveb a oplocení. Během rekonstrukce byla provedena také oprava kanalizačních, vodovodních a plynových přípojek a elektroinstalace. Rekonstrukce se naopak nedotkla druhého nadzemního podlaží s původními byty.

Základní údaje o stavbě
Investor: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek & Tintěra, a.s.
Výměra: 7729 m2
Termín realizace: 31. 8. 2020 až 31. 5. 2021
Cena stavby: 17 171 314,01 Kč bez DPH

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*